Časté otázky

Pôstne krabičky posielame do kostolov po celom Slovensku vždy na začiatku pôstneho obdobia. Ak ste ju tam nenašli alebo sú verejné bohoslužby pre pandémiu v obmedzenom režime, stačí si ju objednať cez formulár a my vám ju pošleme domov.

Chcem krabičku

prevodom na účet - IBAN SK 1100 0000 0029 4446 3095

online cez našu - darcovskú výzvu

poštovou poukážkou, ktorú získate vo vašom kostole alebo vám ju pošleme po vyplnení formuláru

Prispieť môžete počas celého roka. Zbierku registrujeme na MV SR vždy tak, aby ste mohli prispieť 365 dní v roku.

Ako prispieť

Dary používame v súlade s účelom zbierky na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. Vyúčtovanie jednotlivých zbierok, ktoré podávame na MV SR spolu s prehľadom na čo všetko sme dary použili nájdete v sekcii

Verejné zbierky

Volá nás k tomu evanjelium a láska k blížnym. V núdznych, ktorí žíjú v zahraničí, vidíme našich bratov a sestry. Samotná pomoc mení aj nás. Bez nasadenia miestnej kumunity, vašej štedrosti a Božieho požehnania by nič z toho, čo robíme, nebolo možné.

Všetky výrobky z Afriky ponúkame na prednáškach vo farnostiach. Zavoljte nám ak máte o ňu záujem 🙂

+421 909 250 899

Ďakujeme, že myslíte na biednych v týchto krajinách. Všetko potrebné sa snažíme kúpiť od miestnych výrobcov z okolia projektov. Podporujeme tak lokálnu ekonomiku a prácu šikovných ľudí. Poštovné je tiež veľmi drahé. Ak budeme potrebovať niečo veľmi špecifické, čo sa nám nedarí zohnať, zverejníme túto výzvu na našom Facebooku.