Využitie darov

Rok 2019 bol pre nás požehnaný. Pôstna krabička sa dostala na 1 052 miest po celom Slovensku a vďaka štedrosti ľudí bol výnos zbierky 305 709 €. Cez portál darujme.sk a ďalších prispievateľov sme získali 40 438 €. Celkový výnos kampane činí rekordných 346 147 €.

Ďakujeme!

Ako sme dary využili

V roku 2019 sme na projektovú prácu v Ugande a Rwande použili viac ako 194 000 €. Prostriedky zahŕňajú aj nevyhnutné náklady na činnosť dobrovoľníkov. Rezerva na najbližšie obdobie predstavuje 47 000 €.

Náklady na administratívu boli celkovo 39 000 € (13 %). Výdavky spojené s tlačou a distribúciou materiálov boli 26 000 €. Je pre nás dôležité, aby sme sa tejto práci venovali profesionálne a vedeli zabezpečiť efektívne využitie nám zverených darov.

Práca v Ugande

Vaše dary nám umožnili popri bežnej prevádzke centra postaviť jedáleň a tretiu triedu v škôlke, ako aj ďalšiu infraštruktúru pre centrum: nové toalety, stojany na pranie, stretávaciu miestnosť a ubytovanie pre dobrovoľníkov a návštevníkov.

V našej krajčírskej a stolárskej dielni sa vyučilo takmer 30 mladých šikovných ľudí.

V spolupráci so Slovak Aid a s miestnou pobočkou Charity sme rozbehli nový vzdelávací projekt pre utečencov z Južného Sudánu, ktorí tak môžu získať certifikáty zo stolárskych, krajčírskych, kuchárskych, kaderníckych, kovoobrábačských a murárskych kurzov.

Práca v Rwande

V pútnickom meste Kibeho ďalej podporujeme vzdelávanie tých najchudobnejších detí v Kultúrnom centre sv. Vincenta Palotti. Deti sa teraz učia v krásnej murovanej budove, ktorá nám umožnila zvýšiť kapacitu na 106 detí.

Vďaka Pôstnej krabičke mohli pallotíni zorganizovať detské tábory vo farnostiach Kabuga, Gikondo a Ruhango. Záujem o tábory bol mimoriadne veľký, zú-častnili sa stovky detí vo veku od 3 do 17 rokov a spolu sa o nich staralo 90 animátorov.

V roku 2019 sme taktiež podporili vydanie pallotínskeho časopisu pre deti HOBE, čo v miestnom jazyku znamená objatie.