Odborné kurzy pre mladých

V roku 2019 a 2020 sme podporili mladých utečencov z Južného Sudánu z utečeneckého tábora Pagirinya v Ugande v remeselnej výučbe. Vďaka podpore od SlovakAid sme spolu s Caritas Gulu rozbehli vzdelávacie kurzy, postupne pre 120 mladých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, alebo z rôznych dôvodov nemôžu pokračovať v ďalšom vzdelávaní.

Novú šancu im dalo týchto 6 kurzov v týchto odboroch:

murárstvo / stavbárstvo

tesárstvo / stolárstvo

varenie / hotelový manažment

krajčírstvo

kaderníctvo / holičstvo

obrábanie kovov

Prvé kroky k vlastnému podnikaniu

Intenzívny kurz trval 4 mesiace. Mladí tak získali výučný list v danom odbore. Úžasné je, že mladí dostali aj prostriedky či náradie na rozbeh svojho podnikania a práce. Učni sa neučili iba praktické zručnosti ale mali aj hodiny angličtiny, ekonomickej matematiky a manažmentu, aby sa mohli po skončení kurzov osamostatniť a viesť svoj vlastný biznis. Víkendy sa využívali na oddych, spoločné aktivity, no hlavne na upratovanie areálu, aby sa mládež naučila uchovať si poriadok a disciplínu.

Fotogaléria z kurzov