Plány na rok 2020

Našou prioritou ostáva pravidelná dlhodobá práca s deťmi a mládežou, ich výchova a vzdelávanie. „Vážme si deti a deti si budú vážiť nás“, hovorí jedno z afrických prísloví.

Okrem toho budeme radi, ak sa nám podarí zrealizovať tieto investície:

zakúpenie auta

získanie pozemku

prevádzka centra

  • Zakúpenie auta na rozvoz detí. Auto, ktoré centrum používa, je staré a jeho neustála oprava je neekonomická.
  • Získanie pozemku pod krajčírskou a stolárskou dielňou, ktorý máme zatiaľ iba v prenájme.
  • V centre pozornosti zostáva prevádzka Kultúrneho centra v rozšírenej kapacite 106 detí.

Rozvoj ďalších plánov závisí aj od vašej podpory a štedrosti.