Plány na rok 2020

Našou prioritou ostáva pravidelná dlhodobá práca s deťmi a mládežou, ich výchova a vzdelávanie. „Vážme si deti a deti si budú vážiť nás“, hovorí jedno z afrických prísloví.

Okrem toho budeme radi, ak sa nám podarí zrealizovať tieto investície:

Zakúpenie auta

Auto, ktoré centrum používa, je staré a jeho neustála oprava je neekonomická.

Získanie pozemku

Pozemok pod krajčírskou a stolárskou dielňou máme zatiaľ iba v prenájme. Chceme to dať doporiadku.

Prevádzka centra

V centre pozornosti zostáva prevádzka Kultúrneho centra v rozšírenej kapacite 106 detí.

Rozvoj ďalších plánov závisí aj od vašej podpory a štedrosti.