Plány na rok 2021

V popredí našej práce ostáva prevádzka centier v Ugande a Rwande – zabezpečenie starostlivosti o HIV pozitívne deti a mladých, kvalitné vzdelávanie v škôlkach, v remeselných dielňach, ako aj sociálny projekt podpory chudobných rodín.

Okrem toho by sme radi zrealizovali nasledujúce:

Rozšírenie dielní

Pri ugandskom centre fungujú od roku 2016 dve dielne pre študentov – krajčírska a stolárska, každá s kapacitou 20 študentov. Obidve ponúkajú ročný intenzívny program spojený s praktickou výučbou. Mladí ľudia z chudobných rodín z okolia centra získavajú remeslo a stávajú sa profesionálmi, schopnými postarať sa o seba a svoje rodiny vlastnou prácou.

Praktické zručnosti majú na ugandskom vidieku veľký význam. Preto by sme dielne radi rozšírili o nové kurzy – murárstva, zváračstva, počítačových zručností či kurzy pre kuchárov. Zvažujeme tiež začatie odbornej prípravy pre budúce učiteľky v materských školách. Bude potrebné postaviť nové budovy, nájsť učiteľov a majstrov, ktorým bude záležať na našej práci, pripraviť učebné plány.

Podpora vysokoškolákov

S ugandským centrom v Adjumani úzko spolupracuje aj úspešný charitný projekt Adopcia na diaľku®. Vďaka mesačnej podpore adoptívnych rodičov zo Slovenska chodí do školy viac ako 650 chudobných detí zo širšieho okolia centra. Väčšina z nich navštevuje škôlku či základnú školu, 141 je stredoškolákov a 8 získavajú ďalšie odborné vzdelanie. V roku 2020 ukončilo strednú školu 10 mladých ľudí. Z nich sme vybrali 5, ktorých budeme podporovať vo vysokoškolskom štúdiu. Túto šancu dostávajú vďaka podpore zo Slovenska. Sme na nich hrdí a dúfame, že ich osobné príbehy budú inšpirovať ďalších, aby na sebe pracovali a poctivo sa venovali učeniu v škole.

Rozvoj zamestnancov

Obidve charitné centrá v Ugande i Rwande fungujú aj vďaka nasadeniu a každodennej práci našich miestnych zamestnancov, ktorí pochádzajú z danej lokality, poznajú miestny jazyk i pomery a kultúru daného regiónu. Ich ďalšie vzdelávanie a úzka spolupráca s nimi je pre nás kľúčová. Len tak môžu preberať väčšiu zodpovednosť za naše projekty a prispievať k rozvoju ich vlastných krajín a ľudí, ktorí sú nám zverení.Ich prácu dopĺňajú dobrovoľníci zo Slovenska, väčšinou mladí ľudia, ochotní niekoľko mesiacov venovať svoj čas a talenty službe druhým. Pre nich všetkých sa práca so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva stáva poslaním.

V prípade živelnej alebo ľudskej pohromy podporíme zo zbierky aj projekt pomoci v inej časti sveta, kde bude potrebné prejaviť solidaritu. Chceme byť pozorní na potreby ľudí a vedieť zareagovať primeraným spôsobom.