Plány na rok 2022

Starostlivosť o všestranný rozvoj detí v centre Gift of Love v Ugande a v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti v Rwande je naším dlhodobým záväzkom. Plánujeme tiež pokračovať v remeselných kurzoch pre mladých mužov a ženy a v prevádzke škôlky. V ugandskom centre postavíme stretávaciu miestnosť.

Okrem toho by sme radi zrealizovali nasledujúce:

Rekonštrukcia škôlky

Na žiadosť biskupa ugandskej diecézy Arua plánujeme zrekonštruovať budovu škôlky v dedinke Arra. Po tom, ako vietor zhodil strechu, ostala nefunkčná a bez detí. Na opravách budovy sa bude aktívne podielať aj miestna komunita. Tešíma sa, že deti získajú priestor na vzdelávanie a rozvoj svojich talentov.

? Strhnutá strecha na budove škôlky, Arra, Uganda, 2021.

Poľnohospodársky projekt

Po dobrých skúsenostiach z minulého roka plánujeme vyškoliť ďalšie rodiny v okolí Adjumani v zlepšených spôsoboch pestovania kukurice, ryže či fazule, ktoré tvoria základné zložky stravy v Ugande. Rodiny budú mať možnosť vytvoriť skupiny, v ktorých si budú spoločne sporiť a požičiavať na svoje potreby, ako je obnova domu, zaplatenie školských poplatkov, nákup liekov a podobne.

? Ženy zo skupiny sv. Terezy, Loa, Uganda, 2021.

Znevýhodnené deti a rodiny

V spolupráci s rwandskou diecéznou charitou Cyangugu a farnosťou Mashyuza plánujeme podporiť deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Okrem príspevkov na vyšetrenia, rehabilitáciu a lieky dostanú k dispozícii hospodárske zvieratá na zlepšenie ich ekonomickej situácie a naučia sa efektívne hospodáriť vo svojej záhradke. Pri tom všetkom ich bude sprevádzať miestny sociálny pracovník.

? Otec so synom z farnosti Mashyuza, Rwanda, 2021.

V prípade živelnej alebo ľudskej pohromy podporíme zo zbierky aj projekt pomoci v inej časti sveta, kde bude potrebné prejaviť solidaritu. Chceme byť pozorní na potreby ľudí a vedieť zareagovať primeraným spôsobom.