Plány 2023

Pokračujeme v dlhodobých záväzkoch:

starostlivosť o 55 HIV pozitívnych detí v centre Gift of Love v Ugande

vzdelávanie 120 škôlkarov v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti v Rwande

remeselné kurzy pre mladých 15 mužov a 35 žien v Dielni sv. Jozefa

prevádzka škôlky pre 100 chudobných detí v Ugande v dedinke Unna

Ďalšie plány:

Podpora zdravotne znevýhodnených detí

V spolupráci s rwandskou Caritas Cyangugu podporíme minimálne 40 detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z farnosti Mashyuza. Okrem vyšetrení, rehabilitácie a liekov dostanú k dispozícii hospodárske zvieratá na zlepšenie ich ekonomickej situácie a naučia sa efektívne hospodáriť vo svojej záhradke. Pri tom všetkom ich bude sprevádzať miestny sociálny pracovník.

Výstavba dielní a internátu

Vybudujeme kuchársku dielňu, v ktorej sa mladí vyučia za kuchárov či čašníkov. Dokážu sa tak zamestnať v niektorej z miestnych reštaurácií alebo si založia vlastnú. Taktiež postavíme internát, aby na učňovské kurzy mohli prichádzať mladí ľudia aj z väčšej diaľky. Ponúkame stolársky, krajčírsky a otvoríme murársky.

Rozšírenie remeselných kurzov

Rodičom, ktorých deti chodia do Kultúrneho centra sv. Vincenta Pallotti, ponúkneme kurz výroby ružencov. Keďže v Kibeho sa zjavovala Panna Mária, výroba sedembolestných ružencov pre pútnikov pomôže rodičom detí privyrobiť si na potreby svojich rodín. S absolventkami krajčírskeho kurzu budeme pokračovať v projekte šetriacej skupiny.