Aktuality

Čo máme nové?

113 študentom pomáhame zvoliť si povolanie

pridal: charita | dátum: 11. októbra 2022 | kategória: Adopcia na diaľku

Pokračovať v štúdiu či začať pracovať? Na akú školu ísť a čo chcem vlastne robiť? To sú otázky, na ktoré hľadajú odpoveď mladí v končiacich ročníkoch ZŠ a SŠ v Ugande. Výnimkou nie sú ani študenti zapojení do projektu Adopcia na diaľku®. Tí sa však môžu vďaka ich darcom a darcom Pôstnej krabičky pozhovárať a poradiť so sociálnymi pracovníkmi z centra Gift of Love. Tento rok absolvuje poradenstvo 113 mladých.

„Momentálne prebieha v Ugande posledný, tretí trimester. Všetky deti a mladí sa pripravujú na záverečné štátne skúšky. Na základe ich výsledkov budú totiž prijatí na stredné či vysoké školy,“ píšu nám v pravidelnom reporte dobrovoľníčky zo Slovenska Diana a Petra. Na severe Ugandy sú 2 mesiace a začínajú sa naplno ponárať do života detí a mladých, s ktorými trávia najviac času v charitnom centre Gift of Love. Dievčatá sa nateraz pridali k tímu sociálnych pracovníkov, ktorí cestujú po školách v okolí a poskytujú kariérne poradenstvo. „Aby výber školy, či povolania bol pre mladých jednoduchší, vytvorila Diana, povolaním psychologička, dotazníky zamerané na osobnostnú typológiu študentov, na ich záujmy, vlastnosti, hodnoty, ktoré by mohli byť žiadúcimi predpokladmi pre ich budúce povolanie,“ chváli svoju kolegynku Petra, učiteľka geografie. Poradenstvo pre študentov prebieha v skupine, no následne má každé dieťa možnosť „one to one“ rozhovoru, v ktorom je priestor na vyjadrenie svojich myšlienok, názorov, pocitov, nielen ohľadom svojej prípravy na štátne skúšky, či preferovaného povolania, ale aj celkový pohľad na jeho život.

Dojmy dobrovoľníčok z kariérového poradenstva

Diana: „Do prvej školy sme išli s Peťou s malou neistotou, netušili sme ako deti zareagujú na nami pripravené metódy, ako aj na nás ako na „belošky“. No po prvých individuálnych rozhovoroch s deťmi sa naše obavy rozplynuli a veľmi sme si užívali spoločné rozhovory s nimi. Pamätám si na prvý rozhovor s chlapcom, volal sa Ijjo Innocent, prišiel veľmi pokorne ku mne, no bol veľmi priateľský a komunikatívny. Ijjo je chlapec, ktorý miluje matiku, chémiu, biológiu a fyziku…túži sa stať lekárom. Vyjadruje veľkú vďačnosť za to, že Charita ho už 6 rokov podporuje a že bez nej by už dávno nemohol študovať. Uvedomuje si, že má veľké šťastie, že niekto „cudzí“ podporuje jeho sen študovať na univerzite. Chce byť lekárom aj preto, aby pomoc, ktorá mu bola daná, mohol šíriť ďalej tým, ktorí ju potrebujú. Ijjo mi taktiež prezradil, že naša Anna z centra, je jeho najlepšia kamarátka, sú si navzájom obrovskou oporou a spoločne sa podporujú v učení a nasledujú svoje sny. Vnímam, že tieto deti musia v živote bojovať s veľmi náročnými vecami, no majú v sebe neskutočnú silu, vytrvalosť, ktorá ich ženie vpred za ich vytúženými snami“.

Petra: „Na začiatku som mala obavy, či budú s nami študenti spolupracovať a či príjmu to, čo sme pre nich pripravili. Následne moje obavy prelomil Owole Peter, ktorý mi rozprával o tom, ako každé ráno chodí dve hodiny pešo do školy a naspäť ďalšie dve, a to len preto, aby mohol študovať. Jeho snom je ísť na univerzitu a stať sa učiteľom. V tej chvíli mi prešli hlavou situácie, v ktorých som nevedela počkať 15 minút na MHD a volala si taxík. Situácie, keď sa mi nechcelo čakať, či niekde dlho cestovať a stretnutie som radšej zrušila. A tak sa moje nastavenie niečo odovzdať v tej chvíli menilo na zvedavosť, čo všetko môžem od tohto mladého chlapca prijať. A hoci o tom sám nevedel, už v tej chvíli bol učiteľom. Naučil ma vážiť si hodnoty a sny, za ktorými sa oplatí kráčať aj 4 hodiny denne.“

Poradenstvo začína a končí modlitbou

Dobrovoľníčky milo prekvapilo, že každé poradenstvo sa začína modlitbou, kedy je oslovené jedno dieťa zo skupiny, ktoré vedie modlitbu. Rovnako to je aj na jeho konci. „Je veľa vecí, ktoré sa môžeme aj my učiť od našich kolegov – sociálnych pracovníkov, a to napríklad aj to, prinášať viac Božiu prítomnosť do našich pracovných životov,“ delia sa ďalej Diana s Petrou. Spoločne vykonali desiatky rozhovorov, v ktorých mali možnosť spoznať viac detí, ktoré podporujú darcovia z Adopcie na diaľku®. Zažili veľa inšpiratívnych rozhovorov, poznanie toho, ako je štúdium pre tieto deti dôležité, koľko energie do štúdia musia vkladať. Mnohé z týchto detí totiž nemajú rodičov, majú rôzne zdravotné problémy, každý deň bojujú s finančnými prekážkami. No napriek tomu nestrácajú úsmev na tvári, pracovitosť, odhodlanosť, dôveru v Boha, dôveru v lepší život, ktorý môžu svojou usilovnosťou a cieľavedomosťou dosiahnuť.

Na záver dodávajú: „Uvedomili sme si, ako mnohí ľudia na Slovensku svojou podporou menia životy týmto, pre nás, krásnym a inšpiratívnym deťom – mladým ľuďom. Vačšina týchto detí by bez vašej podpory nedokončila základnú školu a nemohli nasledovať svoje sny. Sny, ktoré sú často spojené s pomocou druhým. Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete „naše deti“, má to skutočne obrovský zmysel!“

Chcete sa podieľať na charitnom diele v Afrike? Hľadáme dobrovoľníkov?, ktorí nám pomôžu s propagáciou zbierky Pôstna krabička vo svojej farnosti. Napíšte nám email na postnakrabicka@charita.sk a budeme v kontakte.