Rwanda – Kultúrne centrum sv. Vincenta

Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti je niečo ako škôlka na juhu Rwandy v meste Kibeho. Navštevuje ju 120 detí vo veku od 4 do 6 rokov. Všetky pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, často majú len jedného rodiča, sú podvyživené a trpia rôznymi kožnými chorobami z nedostatočnej hygieny či zlej stravy.

Centrum deťom poskytuje

základné predškolské vzdelanie

teplú stravu

uniformy

tvorivé aktivity

voľnočasové aktivity

duchovný program

Ako funguje

Chlapci a dievčatá sa oboznamujú s prvými anglickými slovíčkami, nadobúdajú základné hygienické návyky, dostávajú výživnú stravu a centrum im zároveň ponúka priestor, kde sa môžu hrať a vytvárať väzby. Výučba prebieha výlučne doobeda. Venujú sa im miestne učiteľky, ktoré s nimi nacvičujú množstvo pesničiek a tancov.

Prevádzka detského centra v Rwande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička.

Do škôlky chodia aj deti z kmeňa Pygmejov. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast, tvoria v Rwande menej než jedno percento populácie a mnohokrát žijú v zlých podmienkach vylúčení na okraj spoločnosti. Jednou z úloh centra je tak okrem vzdelávania ich zrovnoprávnenie s ostatnými.

História

Na začiatku našej spolupráce sme prispievali finančnými prostriedkami na aktivity sestier a vysielali dobrovoľníkov do zdravotného strediska, ktoré v meste sestry prevádzkujú. Práve vďaka kontaktu s miestnymi obyvateľmi naši dobrovoľníci zistili, že v Kibeho chýba miesto, kde by malé deti zo sociálne slabších rodín mohli zmysluplne tráviť čas, kým ich rodičia pracujú.

Na základe tejto potreby sme nadviazali spoluprácu s otcami Pallotínmi, ktorí na mieste podobne pôsobia a vďaka ich ochote a obetavej práci našich dobrovoľníčok sme 23. mája 2016 mohli oficiálne otvoriť Kultúrne centrum sv. Vincenta. V roku 2019 sme centrum presťahovali do novučičkej budovy, ktorú využívame aj na poobedné doučovania pre deti, ktoré nastúpili do školy. Spolu s rodičmi sme rozbehli aj pestovanie ovocia a zeleniny pre potreby centra.