Uganda – Gift of Love

Centrum pre deti s HIV

Hlavnou úlohou Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, alebo projektu Gift of Love, je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV. Aktuálne máme v centre 54 detí, ktoré v ňom bývajú ako na internáte. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia. Deťom v centre poskytujeme:

zdravotnú starostlivosť

teplú stravu

pravidelnú školskú dochádzku

poobedné doučovanie

voľnočasové aktivity

duchovný program

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

Centrum sme začali stavať v roku 2011. Išlo o reakciu na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80-tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Dôležitým prvkom centra sa stali dobrovoľníci. Vycestujú na 6 mesiacov po dvojiciach, zabezpečujú doučovanie a voľnočasové aktivity pre deti. Počas iného programu na deti dohliadjú matróni, miestny tak nazívajú vychovávateľov. Ich výchovná činnosť je nenahraditeľná. Počas ďalších rokov sa rozrástlo a dnes sa tešíme zo samostatného ubytovania pre chlapcov a pre dievčatá, spoločenskej miestnosti, ubytovania pre dobrovoľníkov, vybavenej kuchyne, kaplnky, dielní a škôlky.

Škôlka

Vo februári 2013 sme v blízkosti centra začali s výstavbou škôlky. Dôvodom výstavby bola absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Slovenská katolícka charita poskytla pozemok a zamestnávala dve učiteľky, nakoľko však budova škôlky postupne nevyhovovala potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 sme postavili murovanú budovu s kvalitnou strechou. Jej kapacita je 100 detí, o ktoré sa aktuálne starajú tri učiteľky. Do tejto škôlky chodí tohotoročná tvár kampane – Emmanuel.

Odborné dielne

Od roku 2016 postupne budujeme odborné dielne (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých budú môcť mladí ľudia z centra a okolia získať zručnosti, pracovné návyky a v budúcnosti sa tak dokážu postarať o seba i svoje rodiny. Prví študenti už absolvovali svoje kurzy. Stolári a tesári sa učia pod ich majstrom Christopherom. Krajčírky momentálne šijú uniformy pre deti z Adopcie na diaľku.

Adopcia na diaľku®

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa tiež stalo partnerom dlhoročného projektu charity – Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách. Ľudia zo Slovenska tak môžu miestne deti podporovať aj dlhodobo. Vďaka adopcii dostanú deti šancu študovať a meniť k lepšiemu svoje zložité osudy. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 1000 detí. Viac ako 650 je z okolia nášho centra.