Uganda – Gift of Love

Centrum pre deti s HIV

Hlavnou úlohou centra Gift of Love, je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV. Aktuálne máme v centre 55 detí, ktoré v ňom bývajú počas školského roka. Počas prázdnin navštevujú svojich príbuzných a nestratili kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa vrátia. Deťom v centre poskytujeme:

zdravotnú starostlivosť

teplú stravu

pravidelnú školskú dochádzku

poobedné doučovanie

voľnočasové aktivity

duchovný program

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička.

Centrum sme začali stavať v roku 2011. Išlo o reakciu na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80-tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Dôležitým prvkom centra sa stali dobrovoľníci. Vycestujú na 6 mesiacov po dvojiciach, zabezpečujú doučovanie a voľnočasové aktivity pre deti. Počas celého programu na deti dohliadajú matróni, miestni tak nazývajú vychovávateľov. Ich výchovná činnosť je nenahraditeľná. Počas ďalších rokov sa centrum rozrástlo a dnes sa tešíme zo samostatného ubytovania pre chlapcov a pre dievčatá, spoločenskej miestnosti, ubytovania pre dobrovoľníkov, učebne, vybavenej kuchyne, kaplnky, dielní a škôlky.

Škôlka

Vo februári 2013 sme v blízkosti centra začali s výstavbou škôlky. Dôvodom výstavby jednoduchej budovy bola absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Slovenská katolícka charita poskytla pozemok a zamestnávala dve učiteľky. Nakoľko však budova škôlky postupne nevyhovovala potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 sme postavili murovanú budovu s kvalitnou strechou. Jej kapacita je 100 detí, o ktoré sa aktuálne starajú tri učiteľky. Navštevujú ju deti z okolia, medzi nimi aj Emmanuel.

Odborné dielne

Od roku 2016 postupne budujeme odborné dielne (krajčírska, stolárska), v ktorých budú môcť mladí ľudia z centra a okolia získať zručnosti, pracovné návyky a v budúcnosti sa tak dokážu postarať o seba i svoje rodiny. Remeselné kurzy absolvovalo už cez 120 mladých ľudí. Stolári a tesári sa učia pod ich majstrom Christopherom. Krajčírky sa učia šiť oblečenie, tašky, či uniformy pre deti. Výrobky z ich dielne môžete nájsť na na charitnom eshope.

Charitnyshop.sk

Adopcia na diaľku®

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa tiež stalo partnerom dlhoročného projektu charity – Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách. Ľudia zo Slovenska tak môžu podporovať v štúdiu konkrétne dieťa. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 1400 detí z Ugandy. Viac ako 620 je z okolia nášho centra.