Uganda – Gift of Love

Centrum pre deti s HIV

Hlavnou úlohou centra Gift of Love, je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV. Aktuálne je v centre 55 detí, ktoré v ňom bývajú počas školského roka. Počas prázdnin chodievajú domov a ich blízki ich navštevujú v určené dni. Deťom v centre poskytujeme:

lieky na HIV

výživnú stravu

školské pomôcky

poobedné doučovanie

voľnočasové aktivity

duchovný program

Prevádzka centra v Gift of Love v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička.

Centrum sme začali stavať v roku 2011. Išlo o reakciu na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80-tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Prvé dievčatá sem prišli v roku 2012. Postupne sa centrum osamostatnilo a prevádzkuje ho lokálna nezisková organizácia Gift of Love, ktorej stále pomáhame.

Dôležitým prvkom centra sa stali dobrovoľníci zo Slovenska, ktorí sem chodievajú zväčša na 6 mesiacov po dvojiciach. Zabezpečujú večerné doučovanie a voľnočasové aktivity pre deti. Celý čas na deti dohliadajú vychovávatelia a riaditeľka centra Catherine Riria.

V roku 2015 sa centrum rozrástlo o ubytovanie pre chlapcov. Posttupne sa budovali ďalšie budovy pre dievčatá, spoločenská miestnosť, kaplnka, ubytovanie pre dobrovoľníkov, knižnica, kuchyňa, až pribudli dielne a škôlka.

Škôlka

S jej výstavbou sme začali vo februári 2013. Dôvodom bol nedostatok štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Slovenská katolícka charita poskytla pozemok a zamestnávala dve učiteľky. Nakoľko však budova škôlky postupne nevyhovovala potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 sme postavili murovanú budovu s kvalitnou strechou. Jej kapacita je 100 detí, o ktoré sa aktuálne starajú tri učiteľky. Navštevujú ju deti z okolia, medzi nimi bol Emmanuel, ktorý bol tvárou Pôstnej krabičky v roku 2020.

Dielňa sv. Jozefa

Od roku 2016 postupne budujeme remeselné dielne, v ktorých budú môcť mladí ľudia z centra a okolia získať zručnosti, pracovné návyky a v budúcnosti sa tak dokážu postarať o seba i svoje rodiny. Je tu stolárska, krajčírska a od roku 2023 aj murárska a multifunkčná dielňa. Remeselné kurzy absolvovalo už cez 120 mladých ľudí. Stolári a tesári sa učia robiť strechy a nábytok. Krajčírky sa učia šiť oblečenie, tašky, či uniformy pre deti.

Adopcia na diaľku®

Centrum Gift of Love sa tiež stalo partnerom dlhoročného projektu charity – Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách. Ľudia zo Slovenska tak môžu podporovať v štúdiu konkrétne dieťa. Viac ako 620 je z okolia tohto centra.