Ochrana osobných údajov

Pre potreby Pôstnej krabičky využívame tento súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Slovenskou katolíckou charitou, so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00 179 132 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa trvalého/ prechodného pobytu za účelom zaradenia adresátov do databázy pre zasielanie informácií a materiálov k zbierke Pôstna krabička. Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu postnakrabicka@charita.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Slovenská katolícka charita, so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00 179 132.

Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov v SKCH: pravnik@charita.sk