Dobrovoľníctvo

Máš záujem? Daj nám o sebe vedieť!

Ponúkame možnosť dobrovoľníckej služby v našich centrách v Ugande a Rwande. Vás, mladých ľudí, ktorí sa chcú podeliť sa o svoj čas a talenty, je určite veľa.

Podmienky

 • vek od 22 do 35 rokov
 • skúsenosť zo zahraničného pobytu
 • otvorenú myseľ a srdce k ľuďom z iných kultúrnych prostredí
 • ovládať anglický jazyk aspoň na úrovni B1
 • ochotu vycestovať aspoň na 6 mesiacov (po vzájomnej dohode vieme dobu vycestovania upraviť)

Viac informácii dobrovoľník/dobrovoľníčka získa na osobných stretnutiach v rámci prípravy na vyslanie na misiu. V prípade záujmu stačí napísať mail na volunteers@charita.sk a v prílohe zaslať štruktúrovaný životopis a motivačný list, ktorý by mal obsahovať odpovede aj na nasledujúce otázky:

 1. Prečo sa chcete stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou?
 2. Na aké vaše vlastnosti ste hrdí a na ktorých potrebujete ešte popracovať?
 3. Ako reagujete na stresové situácie?
 4. Predstavte si svoj život v kultúrne úplne odlišnej spoločnosti, ktorá je silno zasiahnutá chudobou – ako by ste reagovali na takéto prostredie?
 5. Čo považujete za výhody a čo za nevýhody života v komunite?
 6. Čo by ste chceli z dobrovoľníckej činnosti získať pre seba?
 7. Ako vnímate prácu pre kresťanskú organizáciu akou je Slovenská katolícka charita?
 8. Ako by ste opísali Vašu duchovnú cestu vzhľadom na Váš záujem o dobrovoľníctvo?

Kde môžete pomáhať

Náplň práce dobrovoľníka 

 • trávenie času s deťmi v centre (doučovanie, spoločné hry, rozhovory, príprava voľnočasových aktivít, spolupráca na organizácii výletov a podobne)
 • dohľad nad finančnými záležitosťami centra
 • kontakt s koordinátorom rozvojových projektov Charity s cieľom zlepšovať fungovanie centra a podmienok pre detí, zamestnancov a dobrovoľníkov v centre
 • vykonávanie monitorovacích návštev v školách a rodinách detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku® (platí len pre projekt v Ugande).

Príprava na cestu

Naši dobrovoľníci prechádzajú pred vyslaním na misiu odbornou prípravou, vďaka ktorej získajú prehľad o konkrétnom projekte, aktivitách, ktorým sa budú venovať ako i kultúrnemu pozadiu regiónu. V rámci prípravy bude mať záujemca taktiež možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkom, ktorý už na konkrétnom projekte bol, a tak získať informácie priamo z prvej ruky.

Náklady spojené s očkovaním, poistením, letenkou, ako aj vízami pokrýva Slovenská katolícka charita.

Ďakujeme a tešíme sa z Vášho záujmu! Napíšte na volunteers@charita.sk.