Dobrovoľníctvo

Zaži dobrovoľníctvo v Afrike! Je čas sa prihlásiť

Túžiš už od detstva prežiť časť svojho života nablízku chudobných niekde v Afrike?
Hľadáš ako zmysluplne využiť svoj čas pre dobro druhých a zároveň vyjsť zo svojej komfortnej zóny?

Slovenská katolícka charita hľadá na roky 2024-2025 nových dobrovoľníkov pre svoje projekty v Ugande🇺🇬 a Rwande🇷🇼. Sme otvorení rôznym profesiám a životným skúsenostiam. Vzhľadom na povahu a miesto našich projektov je záujem o prácu s deťmi a mladými ako aj schopnosť dorozumieť sa v angličtine nevyhnutnosťou, v prípade Rwandy je výhodou ovládanie francúzskeho jazyka.

Najbližší harmonogram výberu, prípravy a vyslania dobrovoľníkov


17. marec 2024
Uzávierka prihlášok na dobrovoľnícku službu. Vyplňte prihlasovací formulár, ku ktorému treba priložiť životopis a motivačný list.

V prípade otázok nám napíš na volunteers@charita.sk

21. marec 2024
Osobné pohovory
V odôvodnených prípadoch vieme urobiť pohovor aj online, hoci za prínosnejšie považujeme osobné stretnutie.

11. – 12. máj 2024
Prvá časť víkendovej prípravy v Bratislave

8. – 9. jún 2024
Druhá časť víkendovej prípravy v Bratislave

Súčasťou prípravy je samoštúdium a 5-dňová stáž na Slovenskej katolíckej charite. Časť stáže je možné zrealizovať aj ako prácu z domu. Dátumy stáže je možné dohodnúť individuálne.

júl – august 2024
odchod prvej skupiny dobrovoľníkov

január – február 2025
odchod druhej skupiny dobrovoľníkov


Podmienky

✅ Minimálny vek 21 rokov
✅ Vzdelanie a skúsenosti v oblasti pedagogiky, sociálnej práce, projektového manažmentu a podobne. Potrebný záujem o deti a prácu s nimi.
✅Dobrá znalosť anglického jazyka, pre záujemcov o prácu v Rwande je vítaná tiež francúzština.
✅Možnosť vycestovať na dobu 6 resp. 12 mesiacov, zúčastniť sa prípravy a po návrate sa zapojiť do vzdelávacích aktivít SKCH (prednášky a zdieľanie skúseností vo farnostiach, na školách a podobne)
✅Ochota žiť v jednoduchších životných podmienkach a pracovať s deťmi z ekonomicky aj sociálne chudobného prostredia
✅Samostatnosť, osobná zrelosť, schopnosť prispôsobiť sa životu v komunite
✅Predchádzajúca skúsenosť zo zahraničného pobytu
✅Otvorená myseľ a srdce k ľuďom z iných kultúrnych prostredí
✅Otvorenosť a rešpekt voči práci a hodnotám Katolíckej cirkvi

Kde môžete pôsobiť

Lokalita projektu v Ugande

Centrum Gift of Love sa nachádza 4 km od mestečka Adjumani na severe Ugandy. Adjumani je od hlavného mesta Kampaly vzdialené 445 km a cesta autobusom trvá približne 8 hodín. Jedná sa o vidiecku oblasť s obmedzenými možnosťami na trávenie voľného času. Ďalšie väčšie mesto s lepšími možnosťami nákupu aj aktivít je Gulu, ktoré je od Adjumani vzdialené 116 km (2 hodiny cesty).

Ubytovanie v projekte

Centrum má hosťovské izby pre dobrovoľníkov a zamestnancov zo Slovenska. Každá izba má svoju kúpeľňu s WC. V centre je zamestnaná kuchárka, ktorá varí pre deti a mládež v centre ako aj pre zamestnancov (zmiešanina ugandskej a európskej stravy). Život v centre je komunitný, čo prináša svoje výhody aj nevýhody. Projekt je vhodný pre ľudí, ktorí vedia oceniť prostredie vidieka ako aj blízkosť s miestnymi ľuďmi, ktorí sú otvorení a priateľskí voči cudzincom. Každý deň je možnosť zúčastniť sa na sv. omši.

Klíma

Uganda má tropickú klímu s 2 obdobiami dažďov a sucha. Tieto sú však ovplyvnené klimatickými zmenami a menej predvídateľné. V Adjumani je teplé „letné“ počasie počas celého roka.

Lokalita projektu v Rwande

Projekt v Rwande sa nachádza v pútnickom meste Kibeho vzdialenom asi 4,5 hodiny cesty (2 autobusmi) z hlavného mesta Kigali. Počas roka sa tu uskutočňuje veľa pútí a aktivít súvisiacich so zjaveniami Panny Márie. Okrem Kigali ja ďalším mestom s možnosťami nákupov Butare, vzdialené približne 30 km (1 hodinu cesty) od Kibeho.

Ubytovanie v projekte

Dobrovoľníci sú ubytovaní v pútnickom dome, ktorý patrí reholi bratov Pallotínov. Každý dobrovoľník má k dispozícii samostatnú izbu s kúpeľňou a WC. V dome sú poskytované raňajky, obedy a večere.  V prípade potreby sú bratia k dispozícii vo vedľajšom komunitnom dome, kam dobrovoľníci častokrát zavítajú na spoločný obed alebo večeru. Vo vedľajšom areáli u sestier Pallotíniek zvyčajne bývajú aj  slovenskí dobrovoľníci vyslaní Univerzitou sv. Alžbety.

Klíma

Kvôli vyššej nadmorskej výške je tu v porovnaní s Ugandou chladnejšie.

Dobrovoľnícke pôsobenie je možné vďaka darcom Pôstnej krabičky a spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu.

Náplň práce dobrovoľníka

UGANDA

 • Trávenie času s deťmi v centrách (doučovanie, spoločné hry, rozhovory, príprava voľnočasových aktivít, spolupráca na organizácii výletov a podobne)
 • V spolupráci s miestnymi pedagógmi asistencia pri výučbe a organizovanie aktivít v škôlke
 • V prázdninovom období organizácia voľnočasových aktivít pre deti z miestnej komunity
 • Vykonávanie monitorovacích návštev v školách a rodinách detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku® 
 • Po dohode je možná angažovanosť alebo výučba aj v iných oblastiach v závislosti od schopností a talentov dobrovoľníka (hra na hudobný nástroj, spev, práca s počítačom, krajčírska a stolárske remeslá, spolupráca s miestnym psychológom, atď.)
 • Administratívna spolupráca s lokálnym a slovenským koordinátorom rozvojových projektov Charity s cieľom zlepšovať fungovanie centra a podmienok pre detí, zamestnancov a dobrovoľníkov v centrách

RWANDA

 • Koordinácia aktivít a zamestnancov Kultúrneho Centra (v spolupráci s miestnym koordinátorom)
 • Návštevy rodín, overovanie sociálnej situácie detí z Centra, výber nových detí do projektu vždy spoločne s jedným z učiteľov
 • Organizovanie popoludňajších voľnočasových aktivít pre deti
 • Komunikácia s Pallotínmi v Kigali a miestnymi úradmi
 • Dohľad nad finančnými záležitosťami centra, spracovávanie účtovníctva
 • Pravidelná komunikácia a príprava priebežných správ slovenskému manažérovi rozvojových projektov
 • Po dohode ďalšie činnosti a aktivity,  vychádzajúce zo skúseností, ktoré dobrovoľníci prinášajú do projektu

Príprava na cestu

Naši dobrovoľníci prechádzajú pred vyslaním na misiu odbornou prípravou, vďaka ktorej získajú prehľad o konkrétnom projekte, aktivitách, ktorým sa budú venovať ako i kultúrnemu pozadiu regiónu. V rámci prípravy bude mať záujemca taktiež možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkom, ktorý už na konkrétnom projekte bol, a tak získať informácie priamo z prvej ruky.

Náklady spojené s pobytom včítane ubytovania, stravy, očkovania, poistenia, letenky ako aj víza pokrýva Slovenská katolícka charita. Nakoľko dobrovoľnícka skúsenosť je jedinečná a život transformujúca, budeme radi, keď sa dobrovoľníci podelia o náklady na prípravu symbolickou sumou 150 Eur.

Tešíme sa z vášho záujmu! Prihláste sa cez formulár a nezabudnite priložiť životopis a motivačný list.