Aktuality

Čo máme nové?

4 ťažiskové projekty podporené z Pôstnej krabičky. Ako sa im darí?

pridal: charita | dátum: 19. júna 2024 | kategória: Pôstna krabička

Vďaka solidarite darcov pokračuje Slovenská katolícka charita v Ugande a Rwande v dlhodobej spolupráci s miestnymi partnermi na rozvojových projektoch pre deti, matky či rodiny, ktoré sú v núdzi. Pozrite sa spolu s nami, ako sa im darí.

1. Dielňa sv. Jozefa

Na ročný krajčírsky kurz nastúpilo ďalších 17 mladých žien z ugandského vidieka dúfajúc, že práve remeslo bude cestou k lepšiemu životu ich detí a rodín. V Dielni sv. Jozefa sa teraz pod majsterkou Clarou učia šiť tričká, šaty, tašky, gumičky do vlasov či kuchynské zástery. Objavujú tak svoje dary a prácou svojich rúk sa snažia postaviť na vlastné nohy. Na rozbeh malého biznisu im zabezpečíme vďaka solidarite darcov zo Slovenska šijací stroj, látky, ihly a nite.

2. Gift of Love

Pre 7 nových detí s HIV sa otvorili brány Centra Gift of Love v Ugande. Dokopy je v centre nášho partnera už 55 detí, ktoré tu trávia školský rok ako na internáte. Vďaka darom z Pôstnej krabičky majú zabezpečenú výživnú stravu a pravidelne berú lieky. Navštevujú ich príbuzní a nechýba im pozornosť vychovávateľov a dobrovoľníkov. Objavujú tu svoje talenty a zisťujú čo v živote chcú robiť. Centrum podporujeme už vyše 10 rokov.

3. Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti

120 detí z chudobných pomerov v Kibeho a okolí čaká v júli koniec škôlkarskeho roka v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti.  Rehoľa pallottínov ho s podporou Slovenskej katolíckej charity prevádzkuje už 8 rokov. Vďaka pani učiteľkám sa 40 najstarších detí už naučilo písať, čítať, počítať a v septembri nastúpia do školy pripravené. Vďaka darom z Pôstnej krabičky pomôžeme ich rodičom so zaobstaraním školskej uniformy a do centra budú chodievať na doučovanie.

4. Podpora zdravotne znevýhodnených detí

Zdvojnásobili sme počet podporených detí so zdravotným znevýhodnením z farnosti Mashyuza na 80. Vďaka obetavej práci pracovníkov miestnej charity a darcom zo Slovenska navštevujú špecialistov, ku ktorým by sa inak nedostali. Zopár detí dokonca začalo chodiť do špeciálnej školy. Všetky deti pochádzajú z vidieka a preto do každej rodiny darujeme aspoň jedno hospodárske zvieratko na zlepšenie ich sociálnej situácie.