Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme nových dobrovoľníkov do Afriky

pridal: charita | dátum: 9. mája 2022 | kategória: Dobrovoľníci

Slovenská katolícka charita hľadá na rok 2023 nových dobrovoľníkov pre svoje projekty v Ugande a Rwande. Uprednostníme samostatných skúsených jedincov, ktorí majú záujem pracovať v projektoch počas celého roka (12 mesiacov s nárokom na 4-týždňový oddych). Vítané sú aj prihlášky na obdobie 6 mesiacov, predpokladaný odchod v januári a júli 2023.

Informačný webinár pre záujemcov

Webinár ponúkneme online cez aplikáciu zoom v stredu 18. mája 2022 medzi 18.30 – 20.30 hod. Bývalí dobrovoľníci sa podelia o svoje skúsenosti a predstavia charitné projekty a ich rozvoj. Počas webinára tiež ponúkneme informácie o celkovom priebehu dobrovoľníckej služby a popíšeme štruktúru osobných pohovorov. Webináru sa môžete zúčastniť, keď v určenom čase kliknete sem?

Dôležité termíny

Záujemci o dobrovoľnícku prácu v zahraničí potrebujú vyplniť prihlasovací formulár, kde musia priložiť životopis a motivačný list najneskôr do 25. mája 2022.

Osobné pohovory sa uskutočnia v Bratislave v priestoroch SKCH v dňoch 7.-8. júna 2022. V odôvodnených prípadoch vieme urobiť pohovor aj online, hoci za prínosnejšie považujeme osobné stretnutie.

Dobrovoľnícka príprava pred odchodom do krajiny pozostáva z dvoch víkendových stretnutí v septembri a novembri 2022 ako aj 5-dňovej stáže na Slovenskej katolíckej charite. Časť stáže je možné zrealizovať aj ako prácu z domu. Je potrebné si tiež vyhradiť čas na osobnú prípravu a štúdium.

Podmienky

✅Minimálny vek 21 rokov
✅Vzdelanie a skúsenosti v oblasti pedagogiky, sociálnej práce, projektového manažmentu a podobne. Potrebný záujem o deti a prácu s nimi.
✅Dobrá znalosť anglického jazyka, pre záujemcov o prácu v Rwande je vítaná tiež francúzština
✅Možnosť vycestovať na dobu 12 resp. 6 mesiacov, zúčastniť sa prípravy a po návrate sa zapojiť do vzdelávacích aktivít SKCH (prednášky a zdieľanie skúseností vo farnostiach, na školách a podobne)
✅Ochota žiť v jednoduchších životných podmienkach a pracovať s deťmi z ekonomicky aj sociálne chudobného prostredia
✅Samostatnosť, osobná zrelosť, schopnosť prispôsobiť sa životu v komunite
✅Predchádzajúca skúsenosť zo zahraničného pobytu
✅Otvorená myseľ a srdce k ľuďom z iných kultúrnych prostredí
✅Otvorenosť a rešpekt voči práci a hodnotám Katolíckej cirkvi

Náklady spojené s pobytom včítane letenky, ubytovania, stravy, povinného očkovania, cestovného poistenia a víz pokrýva Slovenská katolícka charita. Nakoľko dobrovoľnícka skúsenosť je jedinečná a život transformujúca, budeme radi, keď sa dobrovoľníci podelia o náklady na prípravu symbolickou sumou 150 Eur.

Dobrovoľnícke pôsobenie je možné vďaka darcom Pôstnej krabičky a programu podpory rozvojového dobrovoľníctva Slovenskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu.