Aktuality

Čo máme nové?

Kukurica a fazuľa nasýti 100 rodín v Ugande

pridal: charita | dátum: 20. júla 2020 | kategória: Uganda

Potravinovú pomoc v Ugande sme pre koronavírus rozšírili. Od apríla tak 100 rodín dostáva 20 kg kukurice a 5 kg fazule. V júni prebehla 3. distribúcia. Vďaka vašim darom majú deti čo jesť a rodičia istotu, že ich deti budú rásť a rozvíjať sa. Charita do tejto pomoci spája darcov z Pôstnej krabičky a Adopcie na diaľku.

Vyberať medzi chudobou a chudobou je náročné

Vybrať 100 najbiednejších rodín v podmienkach, ktoré sa vplyvom koronavírusu a veľkého sucha zhoršujú je náročné. Proces nám opísal Julious Manga, sociálny pracovník SKCH, ktorý pôsobí v dedinke Adjumani pri centre Gift of Love: „70 rodín má dieťa zapojené do projektu Adopcia na diaľku. Ďalších 30 domácností je tiež závislých na denných zárobkoch a žijú zo dňa na deň. Vyberali sme ich spolu s lídrami tunajšej komunity a miestnym zastupiteľstvom. Sú medzi nimi aj rodiny, kde sa o deti starajú chorľaví starí rodičia alebo starší súrodenci, ktorí nedokážu zabezpečiť dostatok jedla pre všetkých.“

3 príbehy zo 100

Z každej distribúcie potravín sa naši sociálny pracovníci vrátia s fotkami každej rodiny. Ich situáciu si spíšu a sledujú ako sa menia ich podmienky. Uvádzame 3 príklady.

Hisa Ismail je druháčka v Biyaya Primary school, v ugandskom školskom systéme má jej trieda označenie P2. Doma to nemajú ľahké. S mamou a súrodencami býva v dedinke Oudrueyi. Mama sa živí pomocnými prácami ako je pranie a podobne, no nestačí to.

Irachaa Jackline je sirota a spolu s bratom žijú u starej mamy v dedine Paridi v okrese Adjumani. Školy sú zatvorené a tak väčšinu času trávia doma. Stará mama je zdravotne postihnutá a žijú len z toho čo im dobrodinci a príbuzní podarujú.

Lekuru Flavia je druháčka v Cesia Primary school. Ocko jej zomrel a teraz žije so starou mamou v dedinke Kozeiza spolu so sestrou. Napriek okolnostiam je vždy veselá a snaží sa starkej pomáhať. Tá už nevládze tak ako predtým a nedokáže pre vek a chatrné zdravie pracovať.

Výchova a vzdelávanie sú pre ich budúcnosť týchto mladých kľučové. Najprv však treba naplniť základné potreby, ktoré bránia ich snom. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami. Vďaka vám meníme osudy týchto detí, veď na každom dieťati záleží. Ak je vám to možné, prosíme vás o ďalšiu podporu.

Chcem podporiť ďalšie deti