Aktuality

Čo máme nové?

Nový domov pre HIV pozitívne deti v Ugande

pridal: Terézia Paňková | dátum: 21. novembra 2023 | kategória: Pôstna krabička

Brány centra Gift of Love na severe Ugandy sa otvorili pre jedenásť nových detí s ochorením HIV. Na tomto mieste majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, teplú stravu, doučovanie, ale aj duchovný a voľnočasový program. Pobyt v centre tiež pomáha deťom dodržiavať liečbu a pravidelne užívať antiretrovirálne lieky.

 Centrum Gift of Love

Deti sa do centra najčastejšie dostanú v spolupráci s miestnou nemocnicou v Adjumani, ktorá vedie záznamy o HIV pozitívnych pacientoch. Následne sa chodí na monitorovacie návštevy v rodinách. Ak sa počas návštevy zistí, že dieťa je zanedbané a choré, pracovníci centra navrhnú umiestnenie do Gift of Love. V niektorých prípadoch rodina navštívi centrum a opýta sa priamo na možnosť umiestnenia dieťaťa v centre. Deti sa však do centra nemusia dostať hneď, nakoľko kapacity centra sú často plne vyťažené.

Podľa projektového manažéra rozvojových projektov v Afrike Martina Vitteka je však vyrastanie v rodine prioritou. „Ak je možnosť, že sa vie o dieťa postarať čo i len babka, je lepšie zvoliť túto možnosť,“ dodáva Vittek. Sú aj HIV pozitívne deti, ktoré nie sú v centre, ale pracovníci Gif of Love ich pravidelne navštevujú v rodine.

Deti v centre nie sú úplne odrezané od rodiny. Raz do mesiaca môžu príbuzní navštíviť deti v centre, no nie všetky deti sú navštevované. Každý rok chodia deti na dva mesiace domov tráviť čas v rodine, ale aj počas tejto doby sú monitorované.

📷 Nové deti v Gift of Love sa rýchlo začlenili medzi kolektív

Kilometre pešo po lieky

Niektoré ugandské deti stratia rodičov, keď sa príde na to, že majú HIV. Takýmto príkladom je aj Anyovi, ktorý má jedenásť rokov a tiež patrí medzi nové deti v centre. Jeho príbeh nám vyrozprával vychovávateľ a zároveň zdravotník v centre.

Keď sa Anyoviho otec dozvedel, že matka má HIV – to sa zistilo zrejme až keď našli HIV Anyovimu, opustil ich a odvtedy o ňom nikto nič nevie. Matka neskôr zomrela a o Anyoviho sa začal starať jeho ujo (matkin brat). Ujo klamal o tom, že sa o Anyoviho príkladne stará a že chodí do školy. Situácia však bola úplne iná. Anyovi bol podvyživený, mal len jedno oblečenie, takže si nemal ani čo prezliecť, do školy nechodil, ale každý deň chodil pásť dobytok. Ujo sa oňho prakticky nestaral, len uňho Anyovi žil a občas dostal najesť. Ostatné ujove deti chodili do školy. Situácia s HIV bola u Anyoviho zlá, keďže sa oňho nikto nezaujímal. Anyovi len sám pešo chodil niekoľko kilometrov do nemocnice po lieky, ale neužíval ich pravidelne.

Tento chlapec je len jeden z desiatok HIV pozitívnych detí, ktoré sa dostali do centra Gift of Love, no ťažkých životných príbehov nájdeme v tomto ugandskom centre mnoho. Aktuálne je v centre 55 detí, čo predstavuje maximálnu kapacitu centra a každé dieťa sa muselo vysporiadať okrem diagnózy HIV aj so statusom siroty alebo polosiroty.

Pomoc núdznym

Prevádzka centra Gift of Love je založená výlučne na príspevkoch od darcov Slovenskej katolíckej charity. Vďaka týmto príspevkom je možné financovať starostlivosť o 55 HIV pozitívnych detí v centre Gift of Love v Ugande. V jeho susedstve tiež podporujeme remeselné kurzy pre mladých 15 mužov a 35 žien v Dielni sv. Jozefa v Ugande a prevádzku škôlky pre 100 chudobných detí v Ugande v dedinke Unna.

Na aktivity centra Gift of Love môžete prispieť na účte: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 alebo online cez: https://charita.darujme.sk/postnakrabicka/