Aktuality

Čo máme nové?

Slovo na úvod

pridal: charita | dátum: 21. februára 2020 | kategória: Pôstna krabička

Milí darcovia a podporovatelia Pôstnej krabičky!

Vstupujeme už do deviateho ročníka našej zbierky. Som vďačný, že v polovici tejto cesty, v roku 2016, som dostal príležitosť pripojiť sa k dielu. Najprv ako dobrovoľník v Ugande, kde som strávil niekoľko mesiacov, neskôr ako zamestnanec Slovenskej katolíckej charity. Z bratislavskej kancelárie som zabezpečoval všetko potrebné pre to, aby obe centrá mohli efektívne fungovať a rozrastať sa. Tiež som pripravoval dobrovoľníkov a po ich návrate sme navštevovali farnosti po celom Slovensku, aby sme sa podelili o to, čo sa nám podarilo vykonať vďaka Vašej pomoci.

V auguste 2019 som sa do Ugandy vrátil a opäť pôsobím na mieste, kde s Božou pomocou vyrástlo Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Od začiatku sa tu Slovenská katolícka charita stará o HIV pozitívne siroty. Postupne pribudla škôlka, krajčírska a stolárska dielňa a počet ugandských detí podporovaných prostredníctvom Adopcie na diaľku® každým rokom narastá. V poslednom roku sme začali pomáhať aj mladým utečencom z Juž- ného Sudánu. Prostredníctvom učňovských kurzov im dávame možnosť ľahšie sa začleniť do života v Ugande a uživiť svoje rodiny.

V Rwande už pár rokov funguje naša spolupráca s rehoľou pallotínov. Spoločnými silami umožňujeme deťom z najchudobnejších podmienok vzdelávať sa v Kultúrnom centre sv. Vincenta Palotti.

Popri manažovaní centra si veľmi si vážim, že môžem byť priamo s našimi deťmi a zamestnancami, učiť sa jeden od druhého a vzájomne sa inšpirovať. Život v oboch krajinách nie je ľahký, mnohí ľudia prežívajú zo dňa na deň v extrémne skromných podmienkach. Preto sa snažíme uľahčiť im životy a dať nádej do budúcnosti. Ďakujem za Vašu podporu. Verím, že ostanete aj naďalej s nami prostredníctvom modlitieb a milodarov.

Z Ugandy Vás zdraví

Martin Vittek

Manažér rozvojovej spolupráce

Od augusta 2019 pôsobí ako vedúci misie Slovenskej katolíckej charity v Ugande a Rwande