Aktuality

Čo máme nové?

Uganda: Staviame remeselné dielne pre mladých

pridal: charita | dátum: 8. novembra 2022 | kategória: Pôstna krabička

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zapojili do zbierky Pôstna krabička a prispeli na rozšírenie charitnej Dielne sv. Jozefa. Za krajčírky a tesárov sa v nej učia mladí, ktorí nedokončili základnú alebo strednú školu. Čoskoro do ponuky pribudne murársky a kuchársky kurz. Vďaka novým dielňam narastie počet učňov na 75 ročne.

„S nápadom výstavby dielní v Ugande prišla naša spolupracovníčka Gitka, ktorá stála aj pri zrode celého Centra Gift of Love. Videla, že remeslo je pre mnohých mladých ľudí cestou k lepšiemu životu. Bolo to v roku 2017. Prvá bola postavená krajčírska dielňa a o rok neskôr aj dielňa pre stolárov,“ opisuje začiatky remeselného vzdelávania v charitnej dielni Martin Vittek, projektový manažér SKCH. Za 6 rokov fungovania dostalo kvalitné odborné vzdelanie vyše 200 mladých. „Momentálne sa stavia murárska dielňa, do ktorej prídu prví študenti už začiatkom budúceho roka. Neskôr pribudnú aj priestory pre kuchárov a dve multifunkčné učebne, ktoré budú slúžiť na teoretickú výučbu a rôzne krátkodobé kurzy,“ dodáva Martin Vittek, ktorí osobne navštívil viacero odborných škôl po celej Ugande, aby spolu s tímom miestnych zamestnancov zvolili čo najlepší dizajn dielní a jednotlivých učební. Na rozšírenie Dielne sv. Jozefa prispeli sumou 30 000 eur aj darcovia projektu Adopcia na diaľku®. Celkovo do rozšírenia dielní investujeme 68 000 eur.

Mladí zo Slovenska pre mladých z Ugandy

Do Ugandy vysielame ročne 4 dobrovoľníkov na 6 mesačnú misiu. Pôsobia a bývajú v Centre Gift of Love, ktoré sa venuje deťom s HIV. Prednedávnom sa odtiaľ vrátili aj manželia Kosmeľovci. Silvester ako informatik mal na starosti rôzne technické záležitosti a problémy; Ivanka zase vypomáhala s výučbou v miestnej škôlke a zároveň sa aj starala o fungovanie krajčírskej asociácie.

Slovenská katolícka charita rozvíja projekty v Afrike vďaka darcom zbierky Pôstna krabička. Pridať sa k nim môžete počas celého roka darom na účet: SK03 1100 0000 0029 4446 3095 alebo na našom darovacom portály.

„Špecifickou súčasťou našej práce bola starostlivosť o fungovanie dielní. Účastníci kurzov sú zvlášť mladí, ktorí sa kvôli výsledkom nedostali na strednú školu alebo si to jednoducho ich rodina nemohla dovoliť, keďže štúdium v Ugande nie je preplácané štátom,“ približujú situáciu manželia Kosmeľovci. K srdcu im prirástla hlavne krajčírska dielňa. Jej súčasťou je už druhý rok aj krajčírska asociácia, ktorú tvoria absolventky krajčírskeho kurzu. Cieľom tejto skupiny je hlavne nájsť spôsob, ako by mohli spoločnými silami zefektívniť výrobu a predaj svojich produktov. Zároveň majú členky zavedený systém pravidelného sporenia v rámci celej skupiny a zo spoločných peňazí si potom jednotlivé dievčatá mohli požičiavajú na väčšie investície (napr. kúpu šijacieho stroja a pod.).

Workshop o kuchynských zásterách. Unna, Uganda, 2022

„Našou úlohou bolo pomôcť týmto dievčatám pri navrhovaní nových produktov, určovaní ich cien, ale rovnako aj ukázať dievčatám, že je dôležité dbať na detaily a robiť kvalitnú prácu, pretože práve tým sa môžu odlíšiť od miestnych krajčírstiev. Pre miestnych obyvateľov je dôležité hlavne to, že je to ušité a použiteľné, no na kvalitu sa až tak nedbá,“ dodávajú Kosmeľovci. V spolupráci s Kosmeľovcami dievčatá začali vyrábať nové druhy produktov, posunuli ďalej svoje zručnosti a naučili sa, ako si naceniť produkty. Ak by ste chceli krajčírky z asociácie podporiť, viete si produkty zakúpiť aj na www.charitnyshop.sk.

autor: Ján Košta