Svedectvá


Sme veľmi vďační, že na pomoci Charity sa podieľa toľko ľudí. Sú nimi darcovia Pôstnej krabičky, naši partneri a ich zamestnanci, dobrovoľníci a kňazi z farností. Túžbu pomáhať im dáva odhodlanie samotných detí, mladých a rodín z Ugandy a Rwandy. Prečítajte si, čo prežívajú, keď sa povie Pôstna krabička.

Otec Eugene Niyonzima

provinciál pallotínskej rehole v Rwande

„My pallotínski kňazi a bratia dvíhame naše hlasy a spievame „Magnifikat“ v chvále za nádhernú prácu, ktorú Charita robila a stále robí tu v Rwande. Vaše dielo vydáva o vás svedectvo. Vo všetkých našich farnostiach je vidno odtlačok vašej prítomnosti. Želáme vám, aby ste naďalej boli živou rukou Boha pre núdznych. Nech ste skutočným vyjadrením Božej lásky a nežnosti. Ďakujeme Všemohúcemu za 10 rokov Pôstnej krabičky. Modlíme sa, aby Boh žehnal vaše súčasné i budúce dielo.“

Margita Kačányiová

zakladateľka centra Gift of Love v Ugande

„Pôstnej krabičke prajem veľa Božieho požehnania za neskutočne úžasnú prácu, ktorú robí pre chudobných – pre trpiaceho Ježiša. Všetky deti, pracovníci, dobrovoľníci, všetci, ktorí tu pracujeme v charitnom ugandskom centre, sme ovplyvnení láskou pomáhať tým najzraniteľnejším. A robíme všetko preto, aby naše deti boli šťastné.“

Otec Louis Ajusi

správca kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý je v susedstve s centrom v Ugande

„Môžem vydať osobné svedectvo o tom, že práca Slovenskej katolíckej charity tu v našom regióne má veľký zmysel. Je to nielen podpora HIV pozitívnych detí priamo v centre, ale tiež podpora množstva núdznych detí a ich opatrovníkov v okolitých dedinách. Keď v roku 2020 prichádzali pre potravinovú pomoc, trvalo takmer dva týždne, kým všetci prišli a odchádzali s úsmevom na tvárach.“

Tomáš Čap

dekan farnosti Pušovce

„Do života našej farnosti aktivita Pôstnej krabičky prináša možnosť konať dobro počas celého pôstu. Je to príležitosť myslieť na tých, ktorí sú na periférii života a záujmu. Umožňuje pre celé rodiny učiť sa konať dobro a podeliť sa o konkrétnu pomoc postupne, počas celého pôstneho obdobia.“

Štefan Hrbček

farár vo farnosti Novoť

„Veriaci našej farnosti majú ducha solidarity a lásky voči chudobným. Z veľkého množstva inštitúcií a organizácií, ktoré sa uchádzajú o podporu, snažíme sa vybrať najdôveryhodnejšie organizácie a Slovenská katolícka charita zatiaľ medzi ne patrí. Pôstna krabička a aj ostatné dobročinné aktivity nám pomáhajú urobiť aspoň malý krok preto, aby sme mohli aj do skutkov dávať to, čo sa učíme z Božieho slova. Kresťanská láska nie je len vznešená teória. Bez dobroprajnosti a štedrosti by bola mŕtva.“

Alexandra Kovalčíková

dobrovoľníčka v Rwande od marca 2019 do marca 2020

„Som šťastná, že som nabrala odvahu a vyšla zo svojej komfortnej zóny, takpovediac všetko na chvíľu opustila, no našla nový domov, priateľov, rodinu. Rok v Rwande bol pre mňa akoby ďalší jeden život, ktorý som prežila. Život, v ktorom sa človek teší z mála. Život, v ktorom detský smiech a láska zohrávali hlavnú rolu. Nebolo to ľahké obdobie, ale zároveň patrí k jednému z najkrajších.“

Catherine Riria

projektová manažérka charitného centra v Ugande

„Prácu Charity si ľudia zo širokého okolia Adjumani veľmi vážia. V roku 2020 dávala veľký zmysel potravinová pomoc veľmi chudobným rodinám, ako aj podpora, ktorú sme poskytli obetiam povodní v našom regióne. Všetkým zapojeným do diela Pôstnej krabičky želám Božie požehnanie a odmenu od Boha za vaše obety v prospech chudobných. Nech vám Boh dá múdrosť, aby ste vedeli v tomto diele vydržať a ďalej slúžili tým, ktorí to potrebujú.“