Aktuality

Čo máme nové?

V roku 2019 sme do Rwandy a Ugandy vyslali spolu 8 dobrovoľníkov

pridal: charita | dátum: 21. februára 2020 | kategória: Dobrovoľníci

Dobrovoľníci sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej práce. V Rwande sú zodpovední za celkový chod škôlky, v Ugande pomáhajú pri starostlivosti o deti a spolu so sociálnymi pracovníkmi navštevujú rodiny, ktorých deti sú zaradené do projektu Adopcia na diaľku®. Všetci prichádzajú, aby sa podelili o svoj čas, dary a talenty a tiež aby sa obohatili životnou skúsenosťou a priateľstvami s miestnymi ľuďmi.

„Už dlho som túžil ísť do Rwandy a na- vštíviť Kibeho, pretože sa tu v osemde- siatych rokoch zjavovala Panna Mária. Moja túžba bola o to väčšia, že Panna Mária vypočula moju modlitbu a môjmu otcovi zachránila život. Sám som sa cez utrpenie dostal bližšie k Bohu a zistil som, že pravá radosť spočíva v dávaní a obdarúvaní druhých. Som veľmi šťastný, že aj ja môžem pomôcť deťom v Kibeho a touto cestou sa poďakovať Bohu za všetko, čo pre mňa v živote spravil.“

Andrej Trulík

od septembra 2019 do februára 2020 pôsobil ako dobrovoľník v Rwande, predtým pracoval v komerčnom sektore ako obchodný zástupca