Aktuality

Čo máme nové?

Ako prežili Ivanka a Silvester Veľkú noc v Ugande

pridal: charita | dátum: 21. apríla 2022 | kategória: Dobrovoľníci

Naši dobrovoľníci v centre Gift of Love a zároveň manželia Ivanka a Silvester Kosmeľovci zažili prvé veľké sviatky v Ugande. Radi vám opíšu, čo všetko zažili a ako to na nich pôsobilo.

Veľký týždeň už ako tradične začal palmovou nedeľou, ktorá tu v Ugande (ale asi aj celkovo v Afrike) má veľmi silnú tradíciu a zároveň aj svoju špecifickú autentickosť. Pre nás boli zvlášť výnimočné chvíle úvodného palmového sprievodu. Všetky deti v centre dostali od Catherine palmové listy a takto sa spolu so všetkými veriacimi z Unny zúčastnili sprievodu, ktorý začal pri bráne areálu, kde sa kostol nachádza.

Zelený štvrtok je už tradične spojený s obradom umývania nôh. Rovnako to bolo aj v našom kostole, kde Otec Louis spolu s bratom Johnssonom (bohoslovec na praxi v Unne) umyli nohy 8 náhodne vybraným ľuďom z veriacich – 4 ženám a 4 mužom.

Veľký piatok sa niesol v duchu 2 udalostí – rannej krížovej cesty a poobednajších obradov. 

O 8:00 ráno sme spoločne so všetkými veriacimi z Unny a okolia začali krížovú cestu na hlavnej ceste neďaleko nášho centra. Samozrejme, zúčastnili sa jej aj všetky deti z nášho centra a pomáhali aj so samotnou organizáciou – čítanie zamyslení, nesenie kríža a pomoc pri miništrovaní.

O 15-tej sa začali sláviť liturgické obrady spojené s poklonou kríža. Samotné slávenie bolo v podstate rovnaké ako v Európe. Veľký dôraz sa tu ale kladie na adoráciu ukrižovaného Krista, ktorá trvala cca 1 hodinu, keďže sa boli krížu pokloniť všetci veriaci. Bol to veľmi pekný a hlboký zážitok, keďže aj mnohé deti si uctili kríž dlhotrvajúcim úklonom.

Biela sobota je podobne ako v Európe aj tu jedným z najsymbolickejších slávení. Zvlášť posvätenie ohňa a príprava veľkonočnej sviece majú svoje čaro. Pri bráne areálu bolo rozložené veľké ohnisko, ktoré otec Louis posvätil a následne z neho zapálil veľkonočnú sviecu. Potom sme spolu so všetkými veriacimi v sprievode vstúpili do kostola, kde otec Louis predniesol veľkonočný chválospev. Spev Glórie je spojený s veľkou vlnou radosti, výskania a tanca 🙂

Naše deti z centra sa zúčastnili všetkých slávení. Staršie dievčatá sú súčasťou miestneho speváckeho zboru a tak doprevádzali celé sviatky nádhernými spevmi. Chlapci ako napr. Godfrey, David, Rajmund alebo Ceasar zase majú stále miesto pri miništrovaní. Sú preto veľkým prínosom pre celú farnosť.

Ivanka a Silvester Kosmeľovci