O krabičke

Pôstna krabička je kampaň Slovenskej katolíckej charity spojená s verejnou zbierkou na pomoc deťom a ľuďom v núdzi v rozvojových krajinách.

Ako zbierka funguje

Symbolom kampane je papierová krabička, ktorú posielame do viac ako 1 000 farností po celom Slovensku. Povzbudzujeme ľudí, aby si ju vyzdvihli v kostole alebo požiadali o jej zaslanie SKCH. Doma ju umiestnia na viditeľné miesto a keď sa počas pôstu sami či spolu so svojimi deťmi niečoho vzdajú – môže to byť sladkosť, káva, obed v reštaurácii, drobnosti v hračkárstve a pod – ušetrené peniaze následne vložia do krabičky. Po skončení pôstneho obdobia pošle jeden z členov rodiny či spoločenstva získané príspevky na spoločný účet, ktorý nám umožňuje pomáhať počas celého roka.

vyzdvihnite si krabičku v kostole

umiestnite doma na viditeľné miesto

vložte svoj príspevok

Pôstne krabičky posielame do farností v obálkach vo väčšom množstve spolu s plagátmi a sprievodným listom. V obálke nájdete pôstnu krabičku s aktuálnym príbehom dieťaťa, brožúrku s informáciami o projektoch, šek na odoslanie daru a malý darček.

Spolupráca s farnosťami

Farnostiam ponúkame krabičky ako aktivitu na pôst pre deti, rodiny a ostatných veriacich, ďalej možnosť uskutočniť prednášku dobrovoľníkov o misií v Afrike v miestnom kostole či náboženské predmety a výrobky priamo z Ugandy a Rwandy.

Sme radi, ak môžeme mať vo farnostiach dobrovoľníkov, ktorí si zoberú na zodpovednosť propagáciu zbierky medzi veriacimi v spolupráci s kňazom. Ak máte o takúto činnosť záujem alebo ste krabičky vo vašom kostole nenašli, napíšte nám na postnakrabicka@charita.sk.

Komu pomáhame

Slovenská katolícka charita má v Ugande a Rwande dve centrá pre deti, okolo ktorých sa združuje všetka činnosť. Prioritnými oblasťami podpory sú:

 • vzdelávanie – najmä predškolské a dlhodobá podpora odborného vzdelania
 • základné životné potreby – zasahujeme v prípade núdze a mimoriadnej krízovej situácie v rodinách
 • rozvoj komunity – partnerstvo s miestnymi ľuďmi, vzájomné obohacovanie kultúr, zvyšovanie odbornosti lokálnych zamestnancov
 • Centrum Gift of Love – starostlivosť o HIV pozitívne deti, škôlka, remeselné dielne, sociálny projekt podpory chudobných rodín
  Viac o centre

  Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti – predškolské vzdelávanie, doučovanie, sociálny projekt podpory chudobných rodín
  Viac o centre

  Využitie darov

  Dary, ktoré venujete na zbierku Pôstna krabička sú pre našu činnosť kľúčové. Vyúčtovanie jednotlivých zbierok, ktoré podávame na MV SR spolu s prehľadom, ako sme dary použili, nájdete v sekcii Verejné zbierky