Aktuality

Čo máme nové?

Podpora vysokoškolákov píše prvé 3 príbehy

pridal: charita | dátum: 9. septembra 2021 | kategória: Uganda

Gloria, Bridget a Innocent sa chcú stať zdravotníkmi, pomáhať ľuďom, ošetrovať im rany či asistovať pri pôrodoch. Rozhodli sa preto pokračovať v štúdiu na vysokej škole v Ugande. Zaviazali sa na sebe pracovať, časť školských poplatkov uhradiť sami, no potrebovali podporiť. Z Pôstnej krabičky sme doložili potrebnú sumu. Teraz vám ich predstavíme.

Naši sociálni pracovníci pôsobiaci v rámci charitného centra Gift of love ich spoznali na svojich nespočetných cestách po okolí mesta Adjumani. Patrili medzi tých najšikovnejších študentov z chudobných rodín, s ktorými dlhodobo pracujeme. Vedeli sme, že budú končiť strednú školu a tak sme sa po rozhovoroch s nimi rozhodli podporiť ich. Môžete tak urobiť aj vy.

Letaru Gloria – budúca ošetrovateľka

Vyrastala pri svojej tete, ktorá sa jej ujala, keď prišla kvôli HIV o oboch rodičov. Aj napriek náročnej situácii sa jej teta uskromnila, aby jej neter mohla chodiť do školy. Keďže má ešte ďalších 5 súrodencov bola to možnosť ako sa v budúcnosti môže postarať aj o nich. Gloria sa postupne zdokonalila v čítaní a písaní, našla si priateľov a medzi jej obľúbené aktivity sa dostalo čítanie kníh, najmä noviel. Neodradila ju ani veľká vzdialenosť, ktorú musela každý deň prejsť pešo do školy. Úspešne sa popasovaa predmetmi ako matematika či fyzika. No v čom jednoznačne vynikala bola biológia. Popri školských povinnostiach doma pomáhala s varením rýb či zeleniny, čo sú jej obľúbené jedlá.

Letaru Gloria

študentka ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Moyo

„Chcela by som viesť vlastnú kliniku a podporovať študentov zdravotníckych odborov. V každej dedine by mohol byť aspoň malý zdravotnícky tím, ktorý by poskytoval to najzákladnejšie ošetrenie a tak priblížil dostupnosť zdravotnej starostlivosti.“

Pokračuje na škole ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v Moyo. Jej sen, stať sa veterinárkou, sa počas strednej zmenil. Uvedomila si, že svojej rodine a komunite môže so zdravotníckym vzdelaním pomôcť oveľa viac. Odvtedy, čo navštevuje školu sa jej podarilo zmeniť život jej rodiny. Vďaka jej radám dbajú na lepšiu hygienu a snažia sa o zdravší životný štýl.

Gloria je príkladom toho ako pomoc aj jednému dieťaťu môže meniť životy iných. Stále je to dievčina, ktorá sa hrá rada s loptou (futbal, nohejbal), ale škola ju naučila vlastnému sebavedomiu a že aj jej hlas môže byť vypočutý.

Asobasi Innocent – budúci zdravotník

Vyrastal ako polosirota. Otec mu zomrel ešte pred jeho narodením a potom čo sa jeho matka znovu vydala sa začal o Innocenta a jeho brata Simona starať ich strýko Luke. Ten sa snažil rovnako podporovať okrem svojich vlastných dvoch detí aj synovcov, hoci ako murár nemával pravidelný zárobok. Innocent sa dostal na základnú školu v Jurumini a štúdium si veľmi obľúbil. Vynikal vo viacerých predmetoch, no tie jeho najobľúbenejšie boli fyzika, náboženstvo, biológia a základy poľnohospodárstva. Okrem toho doma vždy rád pomáhal. Nosieva vodu, vie pripraviť svoje obľúbené jedlo varenú fazuľu a so svojimi kamarátmi zo školy sa rád hráva volejbal.

Asobasi Innocent

študent klinickej medicíny a komunitného zdravotníctva v meste Arua

„Na strýkovi som videl, aké naročné je získať financie na štúdium bez stálej práce. Rád vymýšľam a v mysli pracujem na rôznych produktívnych spôsoboch, ktorými by som mohol prispieť k lepšiemu životu celej komunity už teraz a v budúcnosti. Dať im prácu na klinike by bolo úžasné.“

Innocent si získané vzdelanie veľmi váži, pretože mu pomohlo rozhodnúť sa pri výbere svojho povolania. Po skončení secondary school sa prihlásil na inštitút zdravotných vied v Arue, kde nastúpil na štúdium v trojročnom odbore Klinická medicína a komunitné zdravotníctvo. Vždy bol šikovný a komunikatívny chlapec a v škole rozpoznal aj ďalšie svoje sociálne zručnosti akým je vodcovstvo (leadership). To by rád v budúcnosti využil a chcel by poskytovať prácu druhým. Jednou z takých základných hodnôt ktorú sa mu podarilo prinavrátiť do ich komunity je vzájomná úcta všetkých členov. Bol na seba veľmi hrdý keď mohol vidieť, že na základe aj jeho rozhovorov sa život v ich rodine začína meniť.

Innocent je obdivuhodný mladý muž s veľkými plánmi, ktorý je odhodlaný meniť životy druhých. Verí, že raz bude uzdravovať nielen ako zdravotník, ale bude vedieť pomôcť ľudom aj tým, že im poskytne dôstojnú prácu a šancu na lepší život.

Anzoa Bridget – budúca zdravotná sestra

Pochádza z rodiny, kde sa o nich siedmych starala iba mama pretože im otec zomrel. Získať peniaze na vzdelanie bolo preto veľmi náročné. Mame je veľmi vďačná za to, že mohla nastúpiť na základnú školu v Unne. Dopriala by to aj svojim súrodencom. Do školy musela denne dochádzať a okrem toho sa snažila sama hľadať financie, aby svoje štúdium úspešne dokončila. V škole si obľúbila angličtinu, sociálnu náuku a rada si čítala knižky. Doma jej veľa času na čítanie knižiek neostávalo. Pri šiestich súrodencoch musela mame pomáhať s varením, upratovaním či praním. Doma sa snažila aspoň čiastočne učiť svojich bratov a sestry.

Anzoa Bridget

študentka ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v meste Gulu

„Môj sen je stať sa zdravotnou sestrou. Prvýkrát mi to napadlo ešte ako malej, keď som nastúpila prvý krát do školy. V Ugande by podľa mňa mal mať každý právo na prístup k zdravotnej starostlivosti. Chcem, aby to nebola len výsada pre tých, ktorí na to majú peniaze.“

Vždy sa chcela stať zdravotnou sestrou. V škole sa Bridget naučila vystupovať na verejnosti a rada sa zúčastňovala rôznych diskusii medzi spolužiakmi. Preto si vedela aj potom v domácej komunite obhájiť svoje vlastné názory a tak prispieť k ich rozvoju. Preto chce pomôcť so vzdelávaním, ale aj so základnou zdravotnou starostlivosťou. Teraz stojí pred bránami svojho splneného sna. Nastúpila na do školy ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v meste Gulu.

Bridget je odhodlaná mladá dievčina, ktorá svojou usilovnosťou dokázala zmeniť svoj život a snaží sa ho meniť aj ďalej v prospech druhých. Verí, že sa jej podarí nazbierať financie aj na toto štúdium a po škole si určite nájde dobré pracovné uplatnenie, ktoré jej pomôže zabezpečiť vzdelanie aj pre svojich súrodencov.

Ďakujeme, že podporujete týchto mladých cez zbierku Pôstna krabička. Prispieť môžete celoročne. Zvážte, prosíme, ďalšiu podporu.