Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová pomoc rodinám v Rwande

pridal: charita | dátum: 17. júna 2020 | kategória: Rwanda

Nová budova Centra sv. Vincenta Pallotti zostala kvôli pandémií koronavírusu prázdna. Výučba detí nie je možná. Zabezpečiť dostatok jedla je pre ich rodičov veľmi ťažké, nokoľko prišli aj o tie drobné zárobky. Spolu s rehoľou pallotínov sme sa rozhodli pomôcť. Najchudobnejším rodinám z centra, jeho okolia a farností, kde rehoľa pôsobí, tak prerodeľujeme potravinové a hygienické balíčky po dobu 3 mesiacov. Pozrite sa ako distribúcia prebieha.

Cieľ projektu: Potravinové a hygienické balíčky pre 300 rodín zasiahnutých koronakrízou
Pomoc sumou: 10 000 €
Partner: Rehoľa pallotínov
Dátum: apríl – jún 2020

Prvá distibúcia:

Druhá distibúcia:

Ďakujeme všetkým darcom zbierky Pôstna krabička. Ste pre nás úžasným povzbudením, že štedrí ľudia z malého Slovenska dokážu veľké veci pre núdznym v ďalekej Rwande.