Aktuality

Čo máme nové?

Škôlkarsky rok sa skončil. Na nástup do školy sme v tomto roku pripravili ďalších 38 škôlkarov

pridal: charita | dátum: 9. júla 2024 | kategória: Rwanda

Deťom z Kultúrneho centra sv. Vincenta Pallotti v Rwande začali 5. júla vytúžené prázdniny. Ako strávili posledný deň v centre, kde sa pred nástupom na základnú školu učia čítať, písať a počítať vďaka vašim darom z Pôstnej krabičky?

„Najprv sa páter Sylvester poďakoval rodičom za dôveru a povzbudil ich do ďalších rokov výchovy svojich detí. Deťom sme následne odovzdali diplomy a vysvedčenia, ktoré rodičom ukážu ako sa im darilo,“ opísala pani učteľka Alice posledný deň školského roka v centre, ktoré prevádzkujú pátri pallotíni v Kibeho. Tento rok do Kultúrneho centra chodilo 108 detí z toho 38 v septembri nastúpi do školy. S centrom sa však nelúčia, ale budú doň chodiť v soboty na dobrovoľné doučovanie.

„Všetkým deťom prichystali pallotíni aj sladkú odmenu v podobe lízatka a piškót,“ dodáva Alice. Malá sladkosť predsa vždy poteší a pre tieto deti, ktoré pochádzajú z veľmi zložitých sociálnych pomerov, je to aj veľká radosť ochutnať niečo z toho, čo bežne nemajú. Deti si lízatká samozrejme hneď odbalili a rýchlo sa s nimi porátali.

Bez špeciálnej odmeny v podobe nového oblečenia sa nezaobišli ani deti so 100% dochádzkou počas posledného trimestra. Nie je to totiž vôbec samozrejmé. Aj tu sú menšie deti vo veku od 3 do 6 rokov chorľavejšie. Všetky deti navyše dochádzajú pešo každý vyučovací deň či prší alebo začína vychádzať ostré slnko a imunita tak dostáva zabrať.

Deckám teda prajeme radostné prázdniny a držme im palce, aby za tie 2 mesiace nepozabúdali čo sa počas škôlského roka naučili. Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti tu pre nich bude s podporou Slovenskej katolíckej a jej darcov aj ďalší rok.