Aktuality

Čo máme nové?

Začíname podporovať 40 rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom

pridal: charita | dátum: 17. mája 2022 | kategória: Rwanda

Slovenská katolícka charita tento rok štartuje nový projekt v Rwande. V diecéze Cyangugu na juhu krajiny podporí 40 rodín, ktoré majú deti so zdravotným postihnutím, a päť žien s gynekologickými problémami. Projekt realizujeme s Diecéznou charitou Cyangugu.

Projektový manažér SKCH, Martin Vittek, sa počas monitorovacej cesty v Afrike stretol s chudobnými rodinami, ktorým dokážeme pomôcť vďaka výťažku zbierky Pôstna krabička. „Bohužiaľ búrka, ktorých je v období dažďov v Rwande požehnane a aj to, že sa nachádzali v blízkosti dažďového pralesa Nyungwe, spôsobila, že na stretnutie sa nemohli dostaviť všetky rodiny so svojimi detičkami,“ ozrejmuje situáciu dobrovoľníčka SKCH, Romana Puhallová, ktorá pôsobí v Kultúrnom centre pre 120 detí z okolia pútnického mestečka Kibeho. Aj napriek tomu, bolo potešením pre obe strany vidieť ako vaše dary pomáhajú konkretným rodinám.

Pomáhame Edymu s hydrocefalom

„Spolu s pátrom Jérémiem z Caritas Cyangugu, sme sa rozprávali s pani Rosalie, ktorá má 6 detí a dve vnúčatá. Jej synček Edy Revin je imobilný, prijíma len tekutú stravu a potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. Navyše jej dcérka je hluchonemá,“ ozrejmuje situáciu rodiny dobrovoľníčka Romana. Zistili tiež, že rodina nemá vlastné bývanie a finančná situácia im nedovoľuje zabezpečiť zdravotnú starosltivosť pre Edyho. „My sme im zakúpili kozu, ktorá im zabezpečí potravu a Edy, aj vďaka vašim darom, už čoskoro navštívi nemocnicu, kde sa mu môže podať liečba na zlepšenie jeho zdravotného stavu,“ objasňuje Martin Vittek, projektový manažér SKCH.

Návšteva rehabilitačného centra

Ďalej Martin s Romanou navštívili centrum pre hendikepované deti Sv. Františka z Assisi v meste Cyangugu, v ktorom fyzioterapiou zlepšuje stav imobilných detí. Deti ostávajú v tomto centre spolu s rodičom po dobu troch mesiacov, počas tohto obdobia majú zabezpečené ubytovanie a stravu a detičky každý deň fyzioterapiu. Po mesačnej pauze a návšteve domova sa deti vracajú späť na trojmesačný pobyt, pokiaľ sa ich stav nezlepší. „Centrum teraz navštevujú dve detičky, ktorým sme tento pobyt uhradili. Veríme, že im to pomôže čo najviac. Úsmevy na ich tvárach hovoria o tom, že sa im tam naozaj páči. Tešíme sa na výsledky, o ktorých vás budeme informovať,“ dodáva dobrovoľníčka Romana. A rodičia posielajú odkaz všetkym darcom Pôstnej krabičky: „Ďakujeme za vaše dary, ktoré našim deťom veľmi pomáhajú. Na všetkych darcov myslíme vo všetkých našich modlitbách.“

Podporte ďalšie zdravotne znevýhodnené deti v Rwande. Len vďaka vám im dokážeme spolu s Diecéznou charitou Cyangugu zabezpečiť adekvátnu liečbu.

Chcem prispieť