Aktuality

Čo máme nové?

Ako vybrať do centra v Kibeho deti, ktoré to najviac potrebujú?

pridal: charita | dátum: 4. novembra 2021 | kategória: Rwanda

Záujem detí a ich rodičov o predškolské vzdelávanie v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti je veľký. Charita ho prevádzkuje od roku 2016 v spolupráci s rehoľou pallotínov. Pre chudobné deti z Kibeho a okolia je to, častokrát, jediná možnosť ako sa naučiť umývať si zuby či najesť sa dosýta. S učiteľkami sme sa zhodli, že vieme prijať viac detí. Pozrite sa, ako sme vyberali 44 čerstvých škôlkarov.

Registrácia detí

Chudobných z okolia navštevovali naši dobrovoľníci, manželia Erik a Karin Mihaldovci, spolu s učiteľkami z centra Alice, Dative a Gylicerie. „Rodiny vedeli už vopred, že prídeme. Vždy sme si našli miesto v centre dediny a postupne sa okolo nás zhromažďovali ľudia a my sme registrovali. Zamerali sme sa len na deti s rokom narodenia 2017 alebo 2016,“ hovorí Erik Mihalda, ktorý je povolaním učiteľ. Počas registrácie nechodili priamo do domácností, ale zisťovali predbežný záujem o miesto v centre. „Počas týchto týždňov nás bombardovali mamičky a babičky aj priamo v centre, prípadne na ulici, hocikde.“ dodáva.

Návštevy rodín

Po dokončení registrácie sa vybrali na návštevy rodín. „Overovali sme informácie z formulára. Vyberali sme rodiny s myšlienkou, aby spolupráca s centrom bola obojstranná,“ zdôrazňuje dobrovoľník Erik. Karin zapisovala a on sa snažil fotiť a pozorovať. Po rozlúčke s potenciálnym škôlkarom a jeho rodinou sa spolu s učiteľkami poradili. „Keď bolo na oko jasné, že dieťa potrebuje pomoc, napísali sme si poznámku – very poor, need help,“ ozrejmuje. Počas každej návštevy ich doprevádzala skupinka nadšených detí, s ktorou sa po ceste zabávali a rozprávali aj napriek zjavnej rečovej bariére.

Najťažšia časť: Samotný výber detí

Dobrovoľníci urobili predvýber podľa poznámok v registračnom formulári, čo viac-menej sedelo s naplánovaným počtom detí. „V pondelok, prvý deň nového školského roku, sme zasadli s radou našich učiteliek. Po dlhých diskusiách sme ešte doplnili niekoľko detí. Naplnili sme tak kapacitu tried – 38 v monkeys a 39 v elephants a lions, približuje situáciu Erik. Učiteľky sa poponáhľali informovať rodiny, a na druhý deň spolu čakali nové deťúrence. Tešíme sa, že sa u nás budú učiť, najedia sa a získajú hygienické návyky.

Chcete vedieť ako najnovšie deti prežili prvý deň v centre?

Prvý deň v centre