Aktuality

Čo máme nové?

Manželia Kosmeľovci: Deti zo školky ocenili každú maličkosť

pridal: charita | dátum: 22. augusta 2022 | kategória: Dobrovoľníci

Ivanka a Silvester pôsobilli na severe Ugandy 6 mesiacov. Súčasťou misie v Ugande bola aj výpomoc miestnym učiteľkám v škôlke. Po prvých týždňoch, kedy výučbu skôr pozorovali sa rozhodli, že sa zapoja do učenia matematiky a pomoci pri voľnočasových aktivitách. Škôlka má aktuálne 106 detí, ktoré sú rozdelené do troch tried podľa veku – baby (3-4r.), middle (4-5r.) a top (5-6r.). Prečítajte si, ako sa im darilo v ich snažení.

Systém ugandských predškolských zariadení je veľmi odlišný od toho nášho slovenského. Jednotlivé triedy vyzerajú ako klasické triedy v školách, tzn. veľká tabuľa (na ktorú často deti ani nedočiahnu), stoly a stoličky kde deti takmer celý čas sedia. Učiteľka vysvetľuje jednotlivé témy a následne deti robia rôzne cvičenia, ktoré si zapisujú do zošitov (alebo sa teda písať len učia). Z nášho pohľadu bol celý systém veľmi strnulý a stereotypný, pričom často chýbajú rôzne cvičenia na jemnú motoriku (tvorenie, hra s loptou, strihanie, lepenie, …) a príklady z reálneho života (matematika sa rieši prevažne na tabuli). Preto sme sa rozhodli na základe odpozorovaných skúseností rozvíjať aspoň čiastočne jednotlivé oblasti – praktické matematické príklady, športové aktivity a tvorivé dielne.

Ivanka si zobrala na starosti prípravu jednotlivých dní, pričom Silvester jej pomáhal hlavne s prípravou materiálov, športovými aktivitami, ale aj pri výučbe. Základom športových aktivít sa stala krátka ranná rozcvička (jednoduché cviky príp. tanec s hudbou), po ktorej nasledovala spoločná aktivita. Deti sme sa snažili hlavne naučiť koordinovanejšiu spoluprácu (preteky skupiniek proti sebe) a zároveň vybudovať u nich pozitívny vzťah k súťaživosti a pochopeniu, že nemusia vždy vyhrávať. Medzi takéto aktivity napr. patril beh cez prekážkovú dráhu, preteky dvoch skupiniek s rôznymi aktivitami (skákanie na jednej nohe, beh dozadu, …) a pod.

Druhou časťou, na ktorú sa Ivanka zamerala, boli praktické matematické príklady. Keďže deti v triede zväčša počítajú iba príklady na tabuľu a do zošita, rozhodli sme sa ich na našich hodinách matematiky brávať z triedy vonku. Tam sme deťom pripravili rôzne malé aktivity, v ktorých hlavnou úlohou bolo sčítavať a odčítavať rôzne predmety – drevené kocky, perá alebo rôzne tvorivé materiály. Veľkou pomocou v tomto prípade boli pre nás miestne učiteľky, pretože nám pomáhali s prekladom z angličtiny do Madi (čo je materinský jazyk všetkých detí z okolia).

Tretím typom aktivít, ktoré sme s deťmi robili boli tvorivé dielne. V tomto prípade sa Ivanka chcela zamerať hlavne na rozvoj jemnej motoriky detí. Ako to už pri tvorivých dielňach býva, deti to naozaj veľmi bavilo a boli veľmi šťastné, keď si svoje výtvory mohli ponechať 🙂 rýchlo sme prišli na to, že medzi deťmi sú v tomto smere veľké rozdiely a niektorým sme sa museli venovať viac a iným menej. Vznikli skutočne krásne výtvory, ktoré doteraz zdobia triedy. S deťmi sme lepili napr. myš z lepiacich papierov, ktoré reprezentovali rôzne geometrické tvary alebo deti tvorili dúhu pomocou maličkých farebných štvročekov, ktoré mali za úlohou nalepiť do jednotlivých častí dúhy.

Škôlka bola na našej misií jednou z najkrajších aktivít a deti sme si veľmi obľúbili. Každú maličkosť navyše, ktorú sme si pre nich pripravili ocenili nádhernými úsmevmi a úprimnou radosťou. Budú to určite naše najkrajšie spomienky na Ugandu 🙂

Ivanka & Silvester

Dobrovoľnícke pôsobenie Silvestra Kosmeľa v Ugande bolo spolufinancované z oficiálnej rozvojovej pomoci SR prostredníctvom  programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín. Pôsobenie Ivanky Kosmeľovej bolo podporené z prostriedkov verejnej zbierky Pôstna krabička, ktorú už 11 rokov realizuje Slovenská katolícka charita.