Plány 2024

Pokračujeme v dlhodobých záväzkoch:

starostlivosť o 55 HIV pozitívnych detí v centre Gift of Love v Ugande

vzdelávanie 120 škôlkarov v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti v Rwande

remeselné kurzy pre mladé ženy a mužov bez vzdelania v Dielni sv. Jozefa

prevádzka škôlky pre 100 chudobných detí v Ugande v dedinke Unna

Ďalšie plány:

Podpora zdravotne znevýhodnených detí

V spolupráci s rwandskou Caritas Cyangugu podporíme minimálne 80 detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z farnosti Mashyuza. Okrem vyšetrení, rehabilitácie a liekov dostanú k dispozícii hospodárske zvieratá na zlepšenie ich ekonomickej situácie a naučia sa efektívne hospodáriť vo svojej záhradke. Pri tom všetkom ich bude sprevádzať miestny sociálny pracovník.

Nové remeselné kurzy

V multifunkčnej budove Dielne sv. Jozefa, ktorej výstavbu sme podporili minulý rok sa rozbehnú kadernícky a kuchársky kurz. Mladé ženy, ktoré sa tu vyučia sa tak dokážu uživiť remeslom a postarať sa o svoje deti. Prácu tiež dostanú šikovné inštruktorky, Celková ponuka sa tak rozšíri na 6 kurzov a kapacita na vyše 100 žien a mužov ročne.

Podpora poctivých farmárov

V spolupráci s pracovníkmi Centra Gift of Love plánujeme zlepšiť pestovateľské zručnosti chudobných rodín v okolí Adjumani. Vysadia najmä kukuricu, ryžy či fazuľu, ktoré tvoria základné zložky stravy v Ugande. Rodiny budú mať tiež možnosť vytvoriť asociácie, v ktorých si budú spoločne sporiť a požičiavať na základné potreby.