Aktuality

Čo máme nové?

Materiálna podpora kňazov z dekanátu Adjumani

pridal: charita | dátum: 4. novembra 2020 | kategória: Uganda

Predstavte si, že poctivo pracujete a nedostávate za to žiaden plat. Zvláštne, nie? Taká je realita kňazov v Ugande. Žijú z milodarov a pandémia im zatvorila kostoly. Otec biskup Sabino Ocan Odoki, ako správny pastier, požiadal o pomoc Charitu.

Cieľ projektu: Zabezpečiť potraviny, hygienické potreby a rúška kňazom v 7 farnostiach v diecéze Arua
Pomoc sumou: 2 500 €
Partner: Arua Diocese
Dátum: september – október 2020

Milodarom môže byť aj miska kukurice

V diecéze Arua je 54 farností pre 2,3 milióna veriacich. Pri charitnom centre Gift of Love je tiež kostol s farou. Slúži miestnym veriacim a deťom z centra ako duchovné centrum dediny Unna. Pokladničku na mince by ste v ňom hľadali márne. Veriaci prispievajú inak. V procesii prinesú ako obetný dar kukuricu, fazuľu, mydlo, niekedy dokonca živú sliepku a ďalšie potrebné veci. Podelia sa o to málo čo majú. Dary po omši prenesú kňazovi na faru a ten si z toho mála varí. Táto možnosť pre zatvorené kostoly nebola. Pandémia ovplyvnila všetky kostoly a kaplnky, ktorých je v krajine 700. Podali sme pomocnú ruku.

2 tony za 2 dni

Materiálna pomoc smerovala do 7 farností v dekanáte Adjumani a do biskupského úradu. Každá farnosť dostala vrecia s ryžou, fazuľu, niekoľko litrov oleja, mydlá na pranie a rúška. Na fotkách ich určite neprehliadnete. Potraviny a drogéria chýbali okrem kňazov aj katechétom, laikom, ktorí im pomáhajú s pastoráciou. Svoju vďačnosť Slovákom za mimoriadnu podporu vyjadril Benard Awich z kancelárie biskupa: „Rád by som vyjadril úprimnú vďačnosť tým, ktorí sa zriekli svojho pohodlia pre takú ušľachtilú vec akou bola distribúcia potravín a drogérie pre kňazov v našom dekanáte. Všetci si vašu podporu veľmi vážia.“

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí podporujú rozvojové projekty Charity cez zbierku Pôstna krabička.