Aktuality

Čo máme nové?

Mladým remeselníkom v Ugande postavila katolícka charita nové dielne na výučbu (+FOTO)

pridal: charita | dátum: 9. mája 2023 | kategória: Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita rožšírila komplex Dielní sv. Jozefa v Ugande o 2 nové dielne – murársku a multifunkčnú. Dokopy so stolárskou a krajčírskou dielňou sa v nich vyučí poctivému remeslu vyše 75 študentov ročne. Nové budovy stoja vďaka darcom zbierky Pôstna krabička a projektu Adopcia na diaľku.

„Pre mladých ľudí v Ugande je remeslo cestou k lepšiemu životu. Sme radi, že v spolupráci so šikovnými učiteľmi im vytvárame túto príležitosť. Môžu tak využiť svoje talenty, hľadieť do budúcnosti s nádejou a postaviť sa na vlastné nohy,“ hovorí Martin Vittek, projektový manažér SKCH. Za 6 rokov fungovania Dielní sv. Jozefa dostalo kvalitné odborné vzdelanie vyše 200 mladých, väčšinou tých, ktorí nedokončili základnú či strednú školu. Stolári a tesári sa uchytili najmä pri výstavbe striech. S ich majstrom Christopherom robili aj tie na nových dielňach. Mladé krajčírky z okolia Adjumani šijú prevažne oblečenie a už vytvorili asociáciu, v ktorej si spolu obstarávajú látky a spoločne si šetria.

Naberanie študentov

Do murárskeho kurzu už nastúpili prví študenti. Medzi nimi 23-ročný Agalejo Godfrey: „Pochádzam z mesta Adjumani, ktoré je neďaleko. Informácie ohľadom kurzu som sa dopočul z rádia. Je to dobrý kurz, vďaka ktorému sa môže zlepšiť môj život a život ľudí okolo mňa, s ktorými by som chcel začať pracovať po skončení tohto kurzu. Vďaka absolvovaniu kurzu sa chcem stať samostatným a ušetriť nejaké peniaze. Potrebujem pomôcť mojim rodičom a taktiež si chcem kúpiť nejaký pozemok, kde si budem môcť postaviť môj dom,“ delí sa o svoju motiváciu budúci murár. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa vďaka darcom zbierky Pôstna krabička okrem certifikátu aj nevyhnutné nástroje a materiál na rozbeh malého biznisu. Jeho túžba po osamostatnení ukážkovo zapadá do misie SKCH v Afrike – pomáhať miestnym ľuďom postaviť sa na vlastné nohy.

Prispieť na nástroje a výučbu mladých remeselnníkov v Ugande môžete na https://charita.darujme.sk/postnakrabicka/ alebo na zbierkovom účte SK03 1100 0000 0029 4446 3095. Ďakujeme.

O získavanie potrebných zručností budúcich murárov sa stará ich majster Afema Elia: „Technické učiteľské vzdelanie som absolvoval na Kyambogo univerzite. Mojimi silnými stránkami sú flexibilita, kreativita, komunikačné zručnosti a ochota pomôcť každému, kto to potrebuje. Rád by som časom zveľadil školu marketingovo, nakoľko nie je veľa možnosti absolvovať takéto kurzy v meste. Verím, že táto odborná dielňa má perspektívu stať sa silnou inštitúciou a aj vďaka absolventom, ktorí skončia, sa viac spropaguje a o tento kurz bude čoraz väčší záujem. Určite k tomu pomôže aj výstavba internátu, ktorý by bol veľmi potrebný,“ naznačuje ďalšie plány otec dvoch detí.

📸 Ako prebiehala výstavba? Pozrite sa na fotkách!