Aktuality

Čo máme nové?

Na Pôstnu krabičku štedro prispeli tisíce ľudí

pridal: charita | dátum: 16. júna 2021 | kategória: Pôstna krabička

Pri príležitosti Medzinárodného dňa afrického dieťaťa, ktorý si pripomíname 16. júna, vyhlasuje Slovenská katolícka charita (SKCH) predbežné výsledky verejnej zbierky Pôstna krabička na pomoc  deťom a mladým v Afrike. Napriek zavretým kostolom a ťažšej ekonomickej situácii vidieť, že osudy slabších nám nie sú ľahostajné. Štedrosť Slovákov ku koncu mája priniesla až 340 000 Eur.

„Zdá sa, že tohtoročná zbierka bude najúspešnejšou za celú desaťročnú históriu Pôstnej krabičky pre Afriku. Výsledok je výborný a prekonal moje očakávania,“ hodnotí Erich Hulman, generálny sekretár SKCH, desiaty ročník zbierky. „Našim darcom vyjadrujem svoj veľký obdiv, že i tejto situácii  pamätajú aj na vzdialených blížnych v oveľa väčšej núdzi. Aj pre nich platí uistenie sv. Pavla, že kto seje štedro, štedro bude aj žať.“

Výnos zbierky umožní prevádzku centier pre chudobné deti v pútnickom meste Kibeho v Rwande a na severe Ugandy v okrese Adjumani. Kultúrne Centrum sv. Vincenta Palotti v Rwande navštevuje už 115 škôlkarov. Mnohí z nich by inak žobrali pred miestnou katedrálou. Vďaka centru a trpezlivej práci miestnych učiteliek získavajú počas troch rokov základné vedomosti a na základnú školu nastupujú pripravené. Ďalších 108 školákov prichádza do centra len na sobotné doučovanie. V tohtoročnom pláne je tiež rozšírenie vzdelávania pre rodičov, ktorí prejavili záujem naučiť sa čítať a písať, vyrábať mydlá či vyučiť sa v remeslách, aby boli schopní lepšie zabezpečiť živobytie pre svoje rodiny.

Na severe Ugandy vyrástlo za posledných desať rokov centrum, ktoré sa dnes stará o 46 HIV pozitívnych sirôt a zároveň napomáha dôstojnejšiemu životu stovkám rodín z celého okolia. Mladí ľudia získavajú zručnosti pre život v miestnej stolárskej a krajčírskej dielni, najmenší sa pripravujú na nástup do školy v dedinskej škôlke a sociálni pracovníci pravidelne pomáhajú stovkám ďalších rodín, v ktorých sa o deti starajú starí rodičia či starší súrodenci. Konkrétnymi skutkami každodennej lásky je Charita nablízku tým, ktorí to potrebujú. 

Len v máji ukončilo remeselnú výučbu v charitnej dielni v Ugande až 12 stolárov a 9 krajčírok, ktorí tak získali lepšie vyhliadky. „Na slávnostnej promócii sme im okrem výučných listov odovzdali tiež sadu náradia. Krajčírky odchádzali so šijacím strojom aj látkami na začatie vlastného podnikania. Týmto sa výrazne odlišujeme od okolitých remeselných dielní – naši študenti dostávajú reálnu šancu začať sa živiť prácou svojich rúk a pomôcť tak svojim rodičom či mladším súrodencom,“ vysvetľuje Martin Vittek, projektový manažér SKCH.

Za všetkých darcov Pôstnej krabičky boli dňa 3. júna 2021 odslúžené sväté omše v Ugande, Rwande aj na Rádiu Lumen. 

Deti, rodičia, zamestnanci a všetci, ktorých sa dotýka charitná práca, srdečne ďakujú všetkým darcom, ktorí prejavili solidaritu a svojou štedrosťou umožňujú stovkám ľudí na vzdialenom africkom kontinente žiť dôstojnejším životom.

K 31.5.2021 sa na účte zbierky Pôstna krabička zhromaždilo 283 161 Eur, ďalších tisíc darcov prispelo cez portál darujme.sk sumou 56 603 Eur. Hoci ťažisko zbierky Pôstna krabička je v pôstnom období, podporiť prácu SKCH je možné počas celého roka.

Daniela Petrášová
vedúca Sekcie medzinárodnej spolupráce