Aktuality

Čo máme nové?

Sicily: Svoje deti uživím vďaka práci v Charite

pridal: charita | dátum: 10. marca 2021 | kategória: Pôstna krabička

Videli sme v nej viac ako len kuchárku. Po rokoch zodpovednej práce v kuchyni, s deťmi a kurze psychologického poradenstva, dnes pôsobí v Centre Gift of Love pre deti s HIV. Toto je príbeh Sicily, ktorú opustil manžel a hoci robila čo mohla, nedokázala uživiť svoje deti.

S hladnými deťmi

Bolo to ťažké. Muž odišiel za inou a ona zostala so 4 deťmi, ktoré potrebujú neustálu pozornosť. Vtedy ešte pracovala ako učiteľka v škôlke, ale finančne jej to nevychádzalo. Chýbali jej peniaze na jedlo a štúdium svojich detí, navyše sa na ňu s prosbou o pomoc obrátili rodičia. „Nemala som im z čoho pomôcť. Veď som nemala dosť ani pre seba a deti. Hoci som sa vrátila domov, láska mojich rodičov postupne vychladla. Bolo to pre mňa veľmi bolestivé,“ hovorí Sicily o situácií s rodičmi. V auguste 2012 svitla nádej, zamestnala sa ako kuchárka v Centre Gift of Love. Deťom nosila porcie jedla, ktoré v práci navarila a jej život sa začal meniť.

Ako sa sa z kuchárky stane vychovávateľka?

Sicily to išlo v kuchyni a aj cez hrnce a láskavé slovo sa deťom v centre stávala čoraz bližšou. Tri roky bola dostatočná doba, aby spravila ďalší krok vpred. Poznali sme jej charakter a skúsili sme to s ňou ako vychovávateľkou. Sama hovorí: „Začala som ako kuchárka, neskôr vychovávateľka a teraz deťom v centre Gift of Love pomáham cez psychologické poradenstvo. Som veľmi vďačná darcom zo Slovenska. Vďaka ich otvorenému srdcu sa dokážem postarať o svoje deti a zabezpečiť im všetko potrebné.“

Na jej začiatky sme sa spýtali aj zakladateľky centra, Margity Kačániovej: „Nemala veľa a potom ako sa zhoršoval jej vzťah s mamou sme jej pomohli s výstavbou vlastnej tukuly, kruhový domček, a zamestnali ju. Najprv varila na polovičný, neskôr na plný úväzok. Bolo to v úplnych začiatkoch fungovania centra. Už vtedy bola spoľahlivá a páčil sa nám jej charakter. Aj teraz pomáha vo farnosti so žehlením oltárnych plachiet a liturgických odevov.“

Podpora našich zamestnancov v ďalšom vzdelávaní je kľúčová. Sicily si dokončila strednú školu a neskôr si vybrala kurz poradenstva a psychológie. O poradenstve s deťmi hovorí: „Je veľa dobrých vecí, ktoré deti v centre zažívajú. Snažíme sa im pomôcť po zdravotnej, duševnej aj duchovnej stránke. Majú pred sebou aj výzvy, mnohé do centra prišli sklamané zo života a nevedeli ako sa vyrovnať so svojim ochorením. Venujem sa im cez psychologické poradenstvo a pomalými krokmi objavujeme v živote nádej, hodnotu a ich poslanie. Nikto sa na nich nemôže pozerať len ako na chorých.“

Odkaz pre darcov

Čo teda praje darcom Pôstnej krabičky? „Pri príležitosti 10. ročníka Pôstnej krabičky vám prajem veľa úspechov a požehnaný život. V Afrike je množstvo ľudí, ktorí majú pred sebou podobné výzvy ako ja. Sú nimi aj naše deti v centre. Ešte raz ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili.“

Pre každú mamu je náročné postarať sa o svoje deti, keď je sama. Sicily to dokáže vďaka svedomitej práci, ktorú robí pre dobro detí v Ugande. Budeme vďační za akúkoľvek ďalšiu podporu charitného diela v Afrike.