Aktuality

Čo máme nové?

Slová vďaky od otca Pawlowského za pôstne dary zo Slovenska

pridal: charita | dátum: 9. apríla 2018 | kategória: Pôstna krabička

Zbierka Pôstna krabička pre Afriku v aktuálnom roku vyvrcholila v posledný marcový deň. Kampaň pokračuje pôstnymi piatkami počas celého roka. Otec Pawlowski, ktorý pôsobí v Rwande a zanietene pomáha deťom v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti, posiela všetkým darcom pozdrav a poďakovanie za podporu vzdelávania a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Afrike:

Drahí dobrodinci zo Slovenska,

chcel by som sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne obety a dary na podporu misií v Kibeho (Rwanda). Vaše príspevky využívame na pomoc najchudobnejším deťom, pre ktoré sme tu v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou v máji 2016 otvorili detské centrum. Vďaka nemu majú chudobné deti, predovšetkým z pygmejských osád, možnosť začleniť sa medzi ostatné, zlepšiť svoje hygienické návyky, získať základné vzdelanie a základy katolíckej viery. Práve to im môže v budúcnosti najviac pomôcť nájsť si zamestnanie a byť dobrým človekom. 

Vďaka vašej podpore sa Centrum sv. Vincenta Pallotti vo svojich aktivitách stále rozrastá, čím sa zvyšujú aj naše možnosti pomáhať. Aktuálne ho navštevuje 46 detí v predškolskom veku. Ďalších 38 našich „absolventov“ už chodí na základnú školu a každú sobotu sa k nám radi vracajú na hodinu angličtiny, matematiky alebo spoločné hry.

Tie, čo to najviac potrebujú, sa nám podarilo začleniť do pallotínskej Adopcie Srdca, ktorá im pomáha s nákladmi na štúdium na základnej škole. Rodičia detí sa pravidelne stretávajú na vzdelávacích a pracovných sobotách.

Veríme, že s Božou pomocou sa nám v najbližších mesiacoch podarí postaviť novú budovu, vďaka ktorej budeme môcť prijať viac detí a zlepšiť kvalitu aktivít nášho Centra.

Nech vám všemohúci Pán Boh odplatí vašu dobročinnosť, a Panna Mária, Matka Slova nech vás sprevádza svojou ochranou!So srdečným pozdravom P. Zbigniew Pawlowski, SAC.

Centrum funguje už tretí rok vďaka slovenským darcom a entuziazmu slovenských dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú s miestnou rehoľou pallotínov. Navštevujú ho deti od troch do šiestich rokov. Niektoré dochádzajú aj dve hodiny pešo, trpia podvýživou i rôznymi chorobami spôsobenými nedostatočnou hygienou a zlou stravou. Súčasná budova centra je jednoduchá hlinená stavba, útočište pre deti poskytuje len dočasne. Preto Slovenská katolícka charita v spolupráci s pallotínmi buduje novú budovu, ktorá už tento rok poskytne zázemie, vzdelávanie a stravu pre dvojnásobný počet detí.  Ďakujeme za všetky pôstne dary vo vo forme modlitby alebo finančného príspevku. Pridajte sa k prispievateľom.