Aktuality

Čo máme nové?

Slovenská katolícka charita otvára deviaty ročník Pôstnej krabičky

pridal: charita | dátum: 25. februára 2020 | kategória: Pôstna krabička

Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok. I tentoraz prichádza s príbehom jedného z detí, o ktoré sa stará v charitných centrách v Ugande a Rwande, a s veľkodušným pôstnym odkazom. 

Počnúc Popolcovou stredou nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si ukladajú doma na viditeľné miesto a ako do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v subsaharskej Afrike.  

Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a len vďaka slovenským darcom má šancu, aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH vybudovala pre deti s podobným osudom.

Podporte deti v Afrike

Aj malé gesto dokáže veľa

Uganda a Rwanda patria medzi 30 najmenej rozvinutých krajín sveta, čo sa odráža v slabej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Hoci je výskyt vírusu HIV a AIDS na ústupe, stále ním trpia dospelí i deti a potrebnej liečby sa im často nedostáva. Pomoc charitného centra v Ugande je preto sústredená na poskytnutie liekov, prístrešia a vzdelania deťom, ktoré sú HIV pozitívne alebo kvôli chorobe prišli o rodičov. Centrum taktiež podporuje deti z najchudobnejších rodín, ktoré by sa inak nemohli vzdelávať, nakoľko nemajú prostriedky na zaplatenie školských poplatkov. Tie nepredstavujú veľkú čiastku pre nás, no v tamojších pomeroch dennej mzdy – vo výške ani nie jedného eura, sú pre mnohé rodiny príčinou negramotnosti a následne i straty perspektívy na zmenu a plnohodnotný život. 

Podobnú starostlivosť najchudobnejším poskytuje Kultúrne centrum sv. Vincenta Palotti v Rwande. Deti, ktoré podporuje, ešte nedávno žobrali pred bránami katedrály v pútnickom meste Kibeho v blízkosti centra. Dnes navštevujú škôlku, kde získavajú základy pre nástup do školy, výživnú stravu a priestor na hry. 

Od Popolcovej stredy

Kampaň Pôstnej krabičky štartuje na Popolcovú stredu a trvá až do konca pôstneho obdobia. Vyzýva na pomoc a obetu v období pôstu, no prispieť je možné i neskôr, až do konca roka.

Krabička nadväzuje na katolícky význam pôstneho obdobia, no oslovuje všetkých, pretože veľkorysosť a obetavosť nie sú ohraničené vierou.