Aktuality

Čo máme nové?

Začíname rekonštrukciu škôlky v dedinke Arra

pridal: charita | dátum: 16. augusta 2022 | kategória: Uganda

Napĺňame tak ďalší zo sľúbených cieľov zbierky Pôstna krabička. Strechu škôlky, ktorú spravuje miestna diecéza zhodil silný vietor a doteraz je preto nefunkčná. Po jej oprave sa vďaka darcom zo Slovenska do nej vrátia nedočkavé deti s pani učiteľkami, ktoré sa nateraz tlačia v jednej triede miestnej školy. Pracovať na novej streche budú aj chlapci z charitnej Dielne sv. Jozefa.

Cieľ projektu: Rekonštrukcia školky v dedine Arra
Počet príjemcov pomoci: 135 detí ročne
Partner: Diecéza Arua
Pomoc sumou: 4000 €
Dátum: júl-október 2022

„Obyvateľstvo v tejto oblasti sa v podstate živí drobným rybolovom z rieky Níl. Miesto je rovinaté a častokrát ho sužuje silný vietor od rieky,“ opisuje situáciu miestnych ľudí otec Emmanuel Asega, diecézny sekretár pre vzdelávanie. Sám oblasť navštívil zistil, že nakoľko ide o skromnú vidiecku komunitu je dosť ťažké zmobilizovať všetky potrebné prostriedky na okamžité obnovenie strechy. „Ako diecéza a najmä ako diecézny školský úrad nemáme dostatok financií na to, aby sme pokryli všetky potreby našich škôl v celej diecéze, ktoré vyplývajú z dopadu COVID-19 a iných výziev,“ dodáva otec Asega.

Do rekonštrukcie sa aktívne zapojí miestna komunita

O situácií miestnej komunity a ich túžbe postarať sa o predškolské vzdelanie svojich detí sa na vlastné oči presvedčil aj Martin Vittek, projektový manažér SKCH. Spolu s jej predstaviteľmi dohodol aj ich zapojenie: „Okrem príspevku diecézy, ktorý presahuje 2500€, vysadia rodičia škôlkarov v blízkosti budovy viac ako 100 stromov. Tie zabránia silnému vetru, aby sa situácia zopakovala a deťom poskytnú tieň na vonkajšie aktivity.“ Na tomto všetkom sa dohodli zástupcovia rodičov na májovom stretnutí, kde sa tiež podarilo zvoliť zástupcu z radov rodičov, ktorí bude zodpovedný za výsadbu stromov. Rodičia detí sa dokonca zaviazali k vyzbieraniu 10 000 šilingov na rodinu na ďalší rozvoj škôlky a k pomoci pri stavebných prácach. Pomáhať budú našim šikovným chlapcom z Dielne sv. Jozefa, ktorí budú stavbu novej strechy realizovať.

„Spoločné úsilie vrátiť škôlku v Arre do pôvodného stavu je niečo veľmi dôležité, pretože to dáva deťom pevný základ pre ich budúci pokrok vo vzdelávaní a živote. Preto vopred oceňujeme Slovenskú katolícku charitu a komunitu z dediny Arra za to, že sa rozhodli spolupracovať s diecézou Arua, aby dali deťom z dediny možnosť predškolského vzdelávania. Boh vám všetkým žehnaj.“ ďakuje všetkým ešte raz otec Emmanuel.